ไมซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไมซ์ (อังกฤษ: MICE) ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หรือบางครั้ง C หมายถึง Conferencing และ E หมายถึง Events) หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่มีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไปคือ

  • วัตถุประสงค์ของการเดินทาง

นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ จะมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อร่วมประชุมบริษัท การท่องเที่ยวจากรางวัลที่ได้รับ การเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติ

  • คุณภาพของนักท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมไมซ์สามารถนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพ (Quality Visitors) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มนี้ มีระดับการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 3-4 เท่า

  • ภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรมไมซ์ มีภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแตกต่างกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ผู้จัดงานประชุม ผู้จัดงานนิทรรศการ สถานที่จัดประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น [1]

อุตสาหกรรมไมซ์ของโลก[แก้]

เฉพาะอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการ มีมูลค่ารวมทั้งโลกประมาณ 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [2] แบ่งเป็น

สหรัฐอเมริกา 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เยอรมัน 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ฝรั่งเศส 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
สหราชอาณาจักร 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อิตาลี 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
จีน 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รัสเซีย 0.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
สเปน 0.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
บราซิล 0.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อินเดีย 0.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย[แก้]

ความหมาย[แก้]

หากใช้คำว่าไมซ์ จะหมายถึงงานระดับนานาชาติ แต่หากพูดถึงโดเมสติกไมซ์ หรือ ไมซ์ภายในประเทศ (อังกฤษ: Domestic MICE) จะหมายถึงการจัดงานที่เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานเป็นคนในประเทศ

รายได้ของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย[แก้]

โดยในปี 2554 คาดว่า จะมีจำนวนผู้เดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาประเทศไทย ประมาณ 720,000 คน สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 57,600 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ยังไม่รวมในส่วนของไมซ์ภายในประเทศ

จำนวนธุรกิจ / องค์กร ในอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย[แก้]

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า จำนวนธุรกิจ / องค์กร ในอุตสาหกรรมไมซ์ มีประมาณ 1,156 ราย ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ไทย (อังกฤษ: Thailand Incentive& Convention Association - TICA) 302 ราย และ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) 199 ราย

ความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย[แก้]

  1. ความสำคัญด้านรายได้ทางตรงจากรายได้ของนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่ายในประเทศไทย
  2. ความสำคัญด้านรายได้ทางอ้อมและการส่งเสริมธุรกิจอื่น นอกเหนือจากรายได้จากนักท่องเที่ยวไมซ์ทางตรงแล้ว รายได้ที่เกิดจากการเจรจาการค้า การลงทุน การจัดงานแสดงสินค้า เป็นต้น ล้วนก่อให้เกิดรายได้ต่อประเทศหมุนเวียนจำนวนมหาศาล อุตสาหกรรมไมซ์ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศได้ด้วย
  3. ความสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ

อ้างอิง[แก้]

  1. อ้างอิงจากเว็บไซต์[1]
  2. Opportunities and Threats in ASEAN exhibition market Jimé Essink, President & CEO of UBM Asia, TCEB Exhibition Forum 2011