ไฟหน้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไฟหน้า (อังกฤษ: headlamp) เป็นหลอดไฟซึ่งมักติดอยู่หน้ายานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องบินหรือรถไฟ ด้วยจุดประสงค์เพื่อส่งทางข้างหน้าในช่วงที่มีทัศนวิสัยต่ำ เช่นที่เกิดจากความมืดหรือหยาดน้ำฟ้า สมรรถนะของไฟหน้าค่อย ๆ พัฒนาขึ้นตลอดยุครถยนต์ โดยได้รับการกระตุ้นจากอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วงกลางวันกับกลางคืน