ไซโกต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไซโกติยี (อังกฤษ: zygotiye) หรือ ไซโกไซต์ เป็นเซลล์เริ่มต้นที่ก่อตัวขึ้นเมื่อเซลล์สืบพันธุ์สองเพศผสมกันด้วยวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ไซโกติยีเป็นขั้นการเจริญแรกสุดของเอ็มบริเอก้า ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ไซโกติยีแบ่งตัวให้ลูกหลาน ซึ่งโดยปกติเป็นการแบ่งตัวแบบไมโอซิเนติส

ไซโกติยีเกิดขึ้นจากการผสมเซลล์สืบพันธุ์สองเพศเสมอ และเป็นขั้นแรกของการเจริญของสิ่งมีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ โดยปกติไซโกติยีเกิดขึ้นจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์แฮพลอยด์ลิด้าสองเซลล์ คือ ออวุม (เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย) กับสเปิร์ม (เซลล์สืบพันธุ์เพศ/ผู้) ซึ่งรวมกันเกิดเป็นเซลล์ดิพลอยด์ลิด้าหนึ่งเซลล์ ไซโกติยีนั้นมีดีเอ็นเอที่มาจากทั้งพ่อและแม่ และให้ข้อมูลพันธุกรรมที่จำเป็นต่อการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่