ข้ามไปเนื้อหา

ใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แหล่งทุนขององค์การแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะในยุโรป
มีระบบใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์
  ใบอนุญาตเท่านั้น
  ใบอนุญาตและโฆษณา
  ใบอนุญาต โฆษณา และทุนอุดหนุนจากรัฐบาล
ไม่มีระบบใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์
  ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลและโฆษณา
  ไม่มีองค์การแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะ
  ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลเท่านั้น
  ไม่ทราบ

ในหลายประเทศ กฎหมายกำหนดให้ผู้มีเครื่องรับชมโทรทัศน์ (รวมถึงวิทยุในบางประเทศ) ต้องซื้อ ใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์ (อังกฤษ: television licence, broadcast receiving licence) ไว้ในครอบครอง ซึ่งค่าใบอนุญาตจัดเป็นการเก็บภาษีรูปแบบหนึ่งเพื่อบำรุงกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะ

ประวัติ[แก้]

ใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]