ข้ามไปเนื้อหา

ใบตราส่งสินค้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ใบตราส่งสินค้า (อังกฤษ: bill of lading) เป็นเอกสารซึ่งผู้ขนส่ง (carrier) ออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า (consignor) เพื่อเป็นหลักฐานการรับขนของ (carriage of goods) ให้ตามข้อตกลง

สาระสำคัญ[แก้]

สาระสำคัญที่จำเป็นในใบตราส่งสินค้า

  • SHIPPER ชื่อผู้ทำการจัดส่งสินค้า
  • CONSIGNEE ผู้รับใบตราส่งสินค้าปลายทาง
  • NOTIFY PARTY ผู้รับสินค้าที่ทำการจัดส่งต่อจากผู้รับใบตราส่งสินค้า หากเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบตราส่งสินค้าจะระบุว่า SAME AS CONSIGNEE
  • DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS ลักษณะ หีบห่อ ประเภทหรือชื่อเรียก จำนวน ของสินค้าที่ทำการจัดส่ง
  • GROSS/NET/TARE/WEIGHT/MEASUREMENT ปริมาตร น้ำหนักของสินค้าที่ทำการจัดส่ง
  • FREIGHT RATE อัตราค่าจัดส่ง

ประเภทของใบตราส่งสินค้า[แก้]

  • CLEAN B/L ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับทำการขนส่งสินค้าไม่ได้ระบุถึงความบกพร่องในตัวสินค้าหรือความบกพร่องในการบรรจุหีบห่อ
  • NON-NEGOTIABLE หรือ STRAIGHT B/L ใบตราส่งสินค้าที่ให้รับสินค้าที่ทำการจัดส่งได้เฉพาะผู้รับใบตราส่งสินค้าเท่านั้นไม่สามารถโอนให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดได้
  • ORDER B/L ใบตราส่งสินค้าที่จะส่งมอบสินค้าตามคำสั่งของผู้จัดส่งสินค้า หรือบางครั้งอาจมีการสลักหลังเพื่อทำการโอนสิทธิ์ในตัวสินค้าต่อไป
  • ORDER NOTIFY B/L เหมือนใบตราส่งสินค้าแบบ ORDER B/L แต่จะมีข้อแตกต่างที่ผู้รับจัดส่งสินค้าปลายทางจะแจ้งให้ผู้รับสินค้าที่ปลายทางรับทราบการมาถึงของสินค้าแต่ไม่ได้แสดงถึงสิทธิในสินค้า ซึ่งใบตราส่งสินค้าชนิดนี้มีหลายแบบ
THROUGH B/L ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับจัดส่งสินค้าทำการจัดส่งทั้งทางบกและทางทะเลซึ่งจะระบุถึงเส้นทางการขนส่งไว้ทั้งหมด และผู้รับจัดส่งสินค้าต้นทางคนแรกจะเป็นผู้ที่ออกใบตราส่งสินค้า
RECIEVED FOR SHIPMENT B/L ใบตราส่งสินค้าที่แสดงไว้ซึ่งการรับสินค้าที่จะทำการจัดส่ง ซึ่งไม่ระบุไว้ชัดแจ้งว่าจะจัดส่งสินค้าไปกับเรือลำใด
SHIPPED ON BOARD B/L ใบตราส่งสินค้าที่แสดงว่าสินค้าที่ทำการจัดส่งได้ขึ้นเรือแล้ว
CHARTER PARTY B/L ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับจัดส่งสินค้าเช่าเรือของผู้อื่นเพื่อทำการจัดส่งสินค้า[1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]