โลบหลัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โลบหลัก (major lobe หรือ main lobe) คือโลบที่สัญญาณแพร่กระจายออกมา โดยการแพร่กระจายของสัญญาณในอุดมคติของโลบหลักคือ ไม่มีการสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้นกล่าวคือ เมื่อโลบหลักแพร่กระจายสัญญาณออกไปในทิศทางที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด โดยจะมีโลบรอง โลบข้าง และโลบหลังเป็นส่วนประกอบและโลบหลักนี้อาจมีมากกว่าหนึ่งโลบได้ในสายอากาศบางประเภท