โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา