โปรแกรมเลียนแบบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพหน้าจอของโปรแกรมดอสบ็อกซ์ซึ่งจำลองส่วนต่อประสานบรรทัดคำสั่งของดอส

ในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเลียนแบบ (อังกฤษ: emulator) คือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบแม่ข่าย สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์อีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบลูกข่ายได้ โปรแกรมเลียนแบบมักจะให้ระบบแม่ข่ายเรียกใช้ซอฟต์แวร์หรือใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ออกแบบมาให้ใช้กับระบบลูกข่ายได้ โดยอาศัยความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเลียนแบบการทำงานของโปรแกรมหรืออุปกรณ์อื่น ๆ