โครมาลวีโอลาตา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครมาลวีโอลาตา
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: ต้นยุคโทเนียน-ปัจจุบัน 990-0 mya
สาหร่ายเคลป์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
โดเมน: ยูแคริโอต (Eukaryota)
อาณาจักร: โครมาลวีโอลาตา (Chromalveolata)
Cavalier-Smith, 1998
ส่วน
โครมิสตา (Chromista)
อัลวีโอลาตา (Alveolata)
สาหร่ายสีแดง (Rhodophyta)