โคนิอีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โคนิอีน
Coniine
Coniine
ชื่อ
IUPAC name
(2S) -2-propylpiperidine
เลขทะเบียน
ECHA InfoCard 100.006.621 แก้ไขสิ่งนี้ที่วิกิสนเทศ
คุณสมบัติ
C8H17N
มวลโมเลกุล 127.227 g/mol
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa

โคนิอีน (Coniine) เป็นแอลคาลอยด์ที่เป็นพิษที่พบในพืช poison hemlock และ yellow pitcher plant และทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในพืช hemlock เป็นสารพิษที่มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทโดยรบกวนการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง มีความเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์และปศุสัตว์ทุกชนิด ปริมาณที่มีฤทธิ์ถึงแก่ชีวิตต่อมนุษย์มีไม่ถึง 0.2 กรัม โดยทำให้เสียชีวิตเนื่องมาจากระบบหายใจเป็นอัมพาต