โกเปียว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ที่ว่าการเมืองโกเปียว

โกเปียว เป็นเมืองหนึ่งของประเทศฟินแลนด์มีพื้นที่ทั้งหมด 1,728.54 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 92,642 คน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 9 ของฟินแลนด์