แสตมป์ตัวอย่าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แสตมป์ตัวอย่างชุดรัชมังคลาภิเศก - ทรงม้า

แสตมป์ตัวอย่าง (อังกฤษ: postage stamp specimen) คือแสตมป์ที่จัดทำขึ้นมามีเพื่อเป็นตัวอย่าง ไม่สามารถใช้จริงเป็นค่าไปรษณีย์ อาจทำโดยหน่วยงานไปรษณีย์ หรือโรงพิมพ์ที่พิมพ์แสตมป์ก็ได้

วัตถุประสงค์ที่จัดทำแสตมป์ตัวอย่าง เช่น

  • เป็นตัวอย่างที่ไปรษณีย์ประเทศที่ออกแสตมป์ ส่งให้กับประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ เพื่อแสดงว่าเป็นแสตมป์ที่ถูกต้อง ใช้เป็นค่าไปรษณีย์ได้
  • เป็นตัวอย่างที่ไปรษณีย์ ส่งให้กับสื่อมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์แสตมป์ชุดใหม่
  • เป็นตัวอย่างที่โรงพิมพ์แสตมป์ ทำขึ้นเพื่อโชวผลงานของตัวเอง สำหรับไปประมูลงานพิมพ์แสตมป์กับไปรษณีย์ประเทศต่าง ๆ

แสตมป์ตัวอย่างจะมีข้อความเช่น คำว่า SPECIMEN (หรือ ULTRAMAR กรณีของประเทศโปรตุเกสและอาณานิคม) พิมพ์บนดวงแสตมป์เพื่อป้องกันการใช้งาน ปกติราคาของแสตมป์ตัวอย่างมักสวนทางกับราคาแสตมป์จริง กล่าวคือถ้าแสตมป์หายากและมีราคาสูงมาก แสตมป์ตัวอย่างก็มักมีราคาต่ำกว่า (เพราะมีไปรษณีย์สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์หลายแห่งนำตัวอย่างเก่า ๆ ออกมาประมูลขาย) แต่ถ้าแสตมป์มีราคาต่ำ แสตมป์ตัวอย่างก็มักมีราคาสูงกว่า (เพราะมีจำนวนน้อย)