ข้ามไปเนื้อหา

แรงกดดันจากคนรอบข้าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แรงกดดันจากคนรอบข้าง หมายถึง อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ที่ได้รับจาก เพื่อน คนใกล้ตัว ที่จะทำให้บุคคล เปลี่ยน ทัศนคติ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนค่านิยม เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ เข้ากับ (เป็นไปในแนวทางเดียวกับ) คนในกลุ่มได้ บุคคลที่ได้รับ แรงกดดันจากคนรอบข้าง นั้น อาจจะอยากหรือไม่อยากจะเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำลังสร้างอิทธิพลบังคับเขาอยู่ก็ได้

คำอธิบาย

[แก้]

ประสิทธิผลของ แรงกดดันจากคนรอบข้าง นั้นอธิบายด้วย ทฤษฎี ผลการเคลื่อนของอัตลักษณ์ (the identity shift effect) โดยนักจิตวิทยาสังคม เวนดี้ เทรนอร์ (Wendy Treynor) ทฤษฎี ผลการเคลื่อนของอัตลักษณ์ อธิบายว่า สภาวะประสานกลมกลืน (state of harmony) ของบุคคล จะถูกรบกวน เมื่อเผชิญกับการคุมคามจากความขัดแย้งภายนอก (การถูกปฏิเสธจากสังคม) เนื่องจากไม่เป็นไปตามค่านิยมหรือมาตรฐานของกลุ่ม ดังนั้นบุคคลนั้นจึงทำมีพฤติกรรมตามมาตรฐานของกลุ่ม แต่หลังจากที่เขาทำตามมาตรฐานของกลุ่ม ความรู้สึกขัดแย้งภายในก็จะเกิดขึ้น (การถูกปฏิเสธจากตัวเอง) เพราะว่า บุคคลนั้นไม่ได้ทำตามมาตรฐานของตนเอง เพื่อที่จะกำจัดความรู้สึกขัดแย้งภายใน การเคลื่อนของอัตลักษณ์ (การเปลี่ยนมาตรฐานการเปลี่ยนบุคคลิกของตัวเอง) จึงเกิดขึ้น โดยการยอมรับเอามาตรฐานของกลุ่มมาเป็นมาตรฐานของตัวเอง เมื่อสามารถกำจัดความขัดแย้งทางจิตได้แล้ว จิตจะกลับสู่สภาวะประสานกลมกลืน[1]

อ้างอิง

[แก้]
  1. Treynor (2009). Towards a General Theory of Social Psychology: Understanding Human Cruelty, Human Misery, and, Perhaps, a Remedy (A Theory of the Socialization Process). Redondo Beach: Euphoria Press.