ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Uw-generic4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Stop icon คุณอาจถูกบล็อกมิให้แก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณยังแก้ไขวิกิพีเดียโดยทำให้เสียระบบอีก

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ

การใช้งาน:

{{subst:Uw-generic4}}
{{subst:Uw-generic4|Article}} สำหรับอ้างอิงถึงหน้า article เป็นการเฉพาะ
{{subst:Uw-generic4|Article|ข้อความเพิ่มเติม}} สำหรับการเพิ่มข้อความอื่นที่ท้ายสารเตือนแทนค่าปัจจุบัน "ขอบคุณ"
{{subst:Uw-generic4||ข้อความเพิ่มเติม}} หรือ {{subst:Uw-generic4|2=ข้อความเพิ่มเติม}} และจะเพิ่มข้อความไปยังท้ายสารแทนที่ "ขอบคุณ" หมายเหตุว่าสารเตือนนี้ไม่รองรับการลิงก์ โดยการระบุพารามิเตอร์ article
  • :{{subst:Uw-generic4|Article|Additional text|reason=}} changes "disrupt Wikipedia" to the entered text
  • This is a generic template for those UW templates that have no level 4.
  • พึงใช้งานแม่แบบเหล่านี้โดยใช้การรวมผ่านเสมอ โดยการใช้ {{subst:Uw-generic4}} แทนใช้เพียง {{Uw-generic4}} อย่างเดียว
  • สำหรับรายละเอียดในสารของคุณเพิ่มเติมจากค่าปริยาย อาจใส่ |article= และบางข้อความอื่น ๆ ที่ท้ายสารปริยายได้ หากชื่อแม่แบบมี |article= ประกอบไปด้วยอักษรสงวนเช่นยูอาร์แอลหรืออักขระเสมอภาค ("=") อาจทำให้แสดงผลผิดพลาดได้ เว้นเสียแต่คุณใช้พารามิเตอร์แบบมีชื่อ เช่นใช้ "1=" แทนการใช้ |article=
  • นี่คือเอกสารกำกับการใช้งานจากมาตรฐานจาก {{Single notice}} ซึ่งถูกใช้งานในแม่แบบเตือนผู้ใช้แบบระดับเดียว และเนื้อหานำจาก แม่แบบ:Single notice/inner (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ)

แม่แบบ:Single notice links