แม่แบบ:User mfa-4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
mfa-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษามลายูปัตตานีได้ในระดับชำนาญ
เปิงฆูนอ นิง ปานา บฮาซอ มือลายู ปตานิง ซูปอ บฮาซอ เมาะ