แม่แบบ:Taxonomy/Trematoda

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ลำดับหน่วยอนุกรมที่เป็นตัวหนาจะแสดงในกล่องจำแนกพันธุ์อัตโนมัติ
เนื่องจากเป็นลำดับหลักหรือตั้ง always_display=yes

ตารางจำแนกพันธุ์
โดเมน: ยูแคริโอตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Amorphea  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: โอบาซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โอพิสโธคอนตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โฮโลซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: ไฟโลซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อาณาจักร: สัตว์  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อาณาจักรย่อย: ยูเมทาซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ParaHoxozoa  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ไบลาทีเรีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: เนโฟรซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โพรโทสโทเมีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: Spiralia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Rouphozoa  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัม: Platyhelminthes  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัมย่อย: Rhabditophora  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ชั้นย่อย: Trepaxonemata  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ชั้นฐาน: Neoophora  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
Subterclassis: Euneoophora  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Acentrosomata  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Bothrioneodermata  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อันดับใหญ่: Neodermata  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: พยาธิใบไม้  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]


ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดคุณจึงมาอยู่ที่นี่? เริ่มได้ที่ โครงการวิกิอนุกรมวิธาน (อังกฤษ)

อนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: Neodermata [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ลำดับ: cladus (แสดงผลเป็น เคลด)
ลิงก์: พยาธิใบไม้
สูญพันธุ์: ไม่
แสดงผลเสมอ: ไม่
รายการอ้างอิงในอนุกรมวิธาน: WoRMS (2018). Villarrealina Bolaños & Salas, 1982. Accessed at: http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=757354 on 2018-08-13
Biota Animalia (Kingdom) Platyhelminthes (Phylum) Neodermata (Subphylum) Trematoda (Class) Digenea (Subclass) Plagiorchiida (Order) Xiphidiata (Suborder) Allocreadioidea (Superfamily) Opecoelidae (Family) Plagioporinae (Subfamily) Villarrealina (Genus)
รายการอ้างอิงของอนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: WoRMS Editorial Board. "Lepocreadioidea Odhner, 1905". World Register of Marine Species (ภาษาอังกฤษ). Flanders Marine Institute. สืบค้นเมื่อ 10 September 2018. Classification Biota Animalia (Kingdom) Platyhelminthes (Phylum) Rhabditophora (Class) Trepaxonemata (Subclass) Neoophora (Infraclass) Euneoophora (Subterclass) Neodermata (Superorder) Trematoda (Class) Digenea (Subclass) Plagiorchiida (Order) Lepocreadiata (Suborder) Lepocreadioidea (Superfamily)