แม่แบบ:Taxonomy/Lentivirus

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ลำดับหน่วยอนุกรมที่เป็นตัวหนาจะแสดงในกล่องจำแนกพันธุ์อัตโนมัติ
เนื่องจากเป็นลำดับหลักหรือตั้ง always_display=yes

ตารางจำแนกพันธุ์
ไม่ได้จัดลำดับ: ไวรัส  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
Realm: Riboviria  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อาณาจักร: Pararnavirae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัม: Artverviricota  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ชั้น: Revtraviricetes  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อันดับ: Ortervirales  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
วงศ์: Retroviridae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
วงศ์ย่อย: Orthoretrovirinae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
สกุล: Lentivirus  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]

ขณะนี้วิกิพีเดียยังไม่มีบทความเกี่ยวกับ Lentivirus คุณสามารถช่วยเหลือได้โดยการสร้างบทความใหม่ หน้าที่คุณกำลังดูอยู่นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของ Lentivirus ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดคุณจึงมาอยู่ที่นี่? เริ่มได้ที่ โครงการวิกิอนุกรมวิธาน (อังกฤษ)

อนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: Orthoretrovirinae [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ลำดับ: genus (แสดงผลเป็น สกุล)
ลิงก์: Lentivirus
สูญพันธุ์: ไม่
แสดงผลเสมอ: ใช่ (ลำดับหลัก)
รายการอ้างอิงในอนุกรมวิธาน: "ICTV Taxonomy history: Jembrana disease virus". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). สืบค้นเมื่อ 18 December 2018. Ortervirales > Retroviridae > Orthoretrovirinae > Lentivirus > Jembrana disease virus
รายการอ้างอิงของอนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: Virus Taxonomy: 2018 Release, International Committee on Taxonomy of Viruses, สืบค้นเมื่อ 2018-12-07