แม่แบบ:SubatomicParticle

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

Usage[แก้]

Example without links[แก้]

Example with links[แก้]

  • {{Subatomic particle|quark|link=yes}} gives
    q
    . There are methods to get rid of the link underscore, such as adding " nounderlines" to a table's class, which may help in making the result readable.

List of supported particles[แก้]

This is a list of all types of supported particles.

Baryons[แก้]

Baryon particles
Particle name Symbol with link
Proton
p
Proton+
p+
11proton 1
1
p
Antiproton
p
Neutron
n
Neutron0
n0
10neutron 1
0
n
Antineutron
n
Antineutron0
n0
Nucleon
N
Nucleon+
N+
Nucleon0
N0
Antinucleon
N
Antinucleon0
N0
Delta
Δ
Delta++
Δ++
Delta+
Δ+
Delta0
Δ0
Delta-
Δ
Delta+-
Δ±
Lambda
Λ
Lambda0
Λ0
Charmed lambda
Λ
c
Charmed lambda+
Λ+
c
Bottom lambda
Λ
b
Bottom lambda0
Λ0
b
Top lambda
Λ
t
Top lambda+
Λ+
t
Sigma
Σ
Sigma+
Σ+
Sigma0
Σ0
Sigma-
Σ
Sigma+-
Σ±
Sigma*
Σ
Sigma*+
Σ∗+
Sigma*0
Σ∗0
Sigma*-
Σ∗−
Sigma*+-
Σ∗±
Charmed sigma
Σ
c
Charmed sigma++
Σ++
c
Charmed sigma+
Σ+
c
Charmed sigma0
Σ0
c
Charmed sigma*
Σ
c
Charmed sigma*++
Σ∗++
c
Charmed sigma*+
Σ∗+
c
Charmed sigma*0
Σ∗0
c
Bottom sigma
Σ
b
Bottom sigma+
Σ+
b
Bottom sigma0
Σ0
b
Bottom sigma-
Σ
b
Bottom sigma+-
Σ±
b
Bottom sigma*
Σ
b
Bottom sigma*+
Σ∗+
b
Bottom sigma*0
Σ∗0
b
Bottom sigma*-
Σ∗−
b
Bottom sigma*+-
Σ∗±
b
Top sigma
Σ++
t
Top sigma++
Σ++
t
Top sigma+
Σ+
t
Top sigma0
Σ0
t
Top sigma*
Σ
t
Top sigma*++
Σ∗++
t
Top sigma*+
Σ∗+
t
Top sigma*0
Σ∗0
t
Xi
Ξ
Xi0
Ξ0
Xi-
Ξ
Charmed xi
Ξ
c
Charmed xi+
Ξ+
c
Charmed xi0
Ξ0
c
Charmed xi*
Ξ
c
Charmed xi*+
Ξ∗+
c
Charmed xi*0
Ξ∗0
c
Charmed xi'
Ξ′
c
Charmed xi'+
Ξ′+
c
Charmed xi'0
Ξ′0
c
Cascade b
Ξ
b
Bottom xi
Ξ
b
Bottom xi0
Ξ0
b
Bottom xi-
Ξ
b
Top xi
Ξ
t
Top xi+
Ξ+
t
Top xi0
Ξ0
t
Double charmed xi
Ξ
cc
Double charmed xi++
Ξ++
cc
Double charmed xi+
Ξ+
cc
Double bottom xi
Ξ
bb
Double bottom xi0
Ξ0
bb
Double bottom xi-
Ξ
bb
Double top xi
Ξ
tt
Double top xi++
Ξ++
tt
Double top xi+
Ξ+
tt
Charmed bottom xi
Ξ
cc
Charmed bottom xi+
Ξ+
cb
Charmed bottom xi0
Ξ0
cb
Charmed top xi
Ξ
ct
Charmed top xi++
Ξ++
ct
Charmed top xi+
Ξ+
ct
Bottom top xi
Ξ
bt
Bottom top xi+
Ξ+
bt
Bottom top xi0
Ξ0
bt
Omega
Ω
Omega-
Ω
Bottom omega
Ω
b
Bottom omega-
Ω
b
Charmed omega
Ω
c
Charmed omega0
Ω0
c
Top omega
Ω
t
Top omega0
Ω0
t
Double charmed omega
Ω
cc
Double charmed omega+
Ω+
cc
Double bottom omega
Ω
bb
Double bottom omega-
Ω
bb
Double top omega
Ω
tt
Double top omega+
Ω+
tt
Charmed bottom omega
Ω
cb
Charmed bottom omega0
Ω0
cb
Charmed top omega
Ω
ct
Charmed top omega+
Ω+
ct
Bottom top omega
Ω
bt
Bottom top omega0
Ω0
bt
Triple charmed omega
Ω
ccc
Triple charmed omega++
Ω++
ccc
Triple bottom omega
Ω
bbb
Triple bottom omega-
Ω
bbb
Triple top omega
Ω
ttt
Triple top omega++
Ω++
ttt
Double charmed bottom omega
Ω
ccb
Double charmed bottom omega+
Ω+
ccb
Double charmed top omega
Ω
cct
Double charmed top omega++
Ω++
cct
Charmed double bottom omega
Ω
cbb
Charmed double bottom omega0
Ω0
cbb
Charmed bottom top omega
Ω
cbt
Charmed bottom top omega+
Ω+
cbt
Charmed double top omega
Ω
ctt
Charmed double top omega++
Ω++
ctt
Double bottom top omega
Ω
bbt
Double bottom top omega0
Ω0
bbt
Bottom double top omega
Ω
btt
Bottom double top omega+
Ω+
btt
Exotic baryons particles
Particle name Symbol with link
Theta+
Θ+
Charmed theta0
Θ0
c
Phi0
Φ0

Bosons[แก้]

Boson particles
Particle name Symbol with link
Photon
γ
Photon0
γ0
Antiphoton
γ
Antiphoton0
γ0
Gluon
g
Gluon0
g0
Antigluon
g
Antigluon0
g0
W boson
W
W boson+
W+
W boson0
W0
W boson-
W
W boson+-
W±
W boson-+
W
Z boson
Z
Z boson0
Z0
Higgs Boson
H0
X Boson
X
Y Boson
Y
Majoron
J
Graviton
G
Sboson particles
Particle name Symbol with link
Photonino
γ͂
Gluino

Wino

Wino+
+
Wino0
0
Wino-

Wino+-
±
Wino-+

Zino

Zino0
0
Higgsino

Gravitino

Exotic atoms[แก้]

The anti-atoms are here for historical reason, they should no longer be used. See Category:Nuclide templates on how to create symbols for elements made of anti-matter.

Exotic atom particles
Particle name Symbol with link
Para-positronium 1
S
0
Ortho-positronium 3
S
0
Antihydrogen
H
Antideuterium
D
Antitritium
T
Antihelium
He

Leptons[แก้]

Lepton particles
Particle name Symbol with link
Lepton

Lepton-

Lepton0
0
Lepton+
+
Lepton+-
±
Lepton-+

Antilepton

Electron
e
Antielectron
e+
Positron
e+
Muon
μ
Muon-
μ
Muon+
μ+
Muon+-
μ±
Muon-+
μ
Antimuon
μ+
Tau
τ
Tau-
τ
Tau+
τ+
Tau+-
τ±
Tau-+
τ
Antitau
τ+
Tauon
τ
Tauon-
τ
Tauon+
τ+
Tauon+-
τ±
Tauon-+
τ
Antitauon
τ+
Neutrino
ν
Neutrino0
ν0
Antineutrino
ν
Antineutrino0
ν0
Lepton neutrino
ν
l
Lepton neutrino0
ν0
l
Lepton antineutrino
ν
l
Lepton antineutrino0
ν0
l
Electron neutrino
ν
e
Electron neutrino0
ν0
e
Electron antineutrino
ν
e
Electron antineutrino0
ν0
e
Muon neutrino
ν
μ
Muon neutrino0
ν0
μ
Muon antineutrino
ν
μ
Muon antineutrino0
ν0
μ
Tau neutrino
ν
τ
Tau neutrino0
ν0
τ
Tau antineutrino
ν
τ
Tau antineutrino0
ν0
τ
Tauon neutrino
ν
τ
Tauon neutrino0
ν0
τ
Tauon antineutrino
ν
τ
Tauon antineutrino0
ν0
τ

Mesons[แก้]

Meson particles
Particle name Symbol with link
Pion
π
Pion+
π+
Pion0
π0
Pion-
π
Pion+-
π±
Kaon
K
Kaon+
K+
Kaon0
K0
Kaon-
K
Kaon+-
K±
Antikaon
K
Antikaon0
K0
K-short
K
S
K-short0
K0
S
K-long
K
L
K-long0
K0
L
Eta
η
Eta prime
η′
Charmed eta
η
c
Charmed eta prime
η′
c
Omega meson
ω
Rho
ρ
Rho+
ρ+
Rho0
ρ0
Rho-
ρ
Rho+-
ρ±
Phi meson
ϕ
D
D
D+
D+
D0
D0
D-
D
D+-
D±
Antid
D
Antid0
D0
Strange d
D
s
Strange d*
D
s
Strange d+
D+
s
Strange d-
D
s
Strange d+-
D±
s
J/Psi
J/ψ
B
B
B+
B+
B0
B0
B-
B
B+-
B±
Antib
B
Antib0
B0
Strange b
B
s
Strange b0
B0
s
Strange antib
B
s
Strange antib0
B0
s
Charmed b
B
c
Charmed b+
B+
c
Charmed b-
B
c
Charmed b+-
B±
c
Charmed antib
B
c
Upsilon
ϒ

Neutralinos and Charginos[แก้]

Neutralino and Charginos particles
Particle name Symbol with link
Neutralino
0
Neutralino i
0
i
Neutralino 1
0
1
Neutralino 2
0
2
Neutralino 3
0
3
Neutralino 4
0
4
Chargino i+
+
i
Chargino i-

i
Chargino i+-
±
i
Chargino i-+

i
Chargino 1+
+
1
Chargino 1-

1
Chargino 1+-
±
1
Chargino 1-+

1
Chargino 2+
+
2
Chargino 2-

2
Chargino 2-+

2
Chargino 2+-
±
2

Quarks[แก้]

Quark particles
Particle name Symbol with link
Quark
q
Antiquark
q
Valence quark
q
v
Valence antiquark
q
v
Sea quark
q
s
Sea antiquark
q
s
Up quark
u
Up antiquark
u
Down quark
d
Down antiquark
d
Strange quark
s
Strange antiquark
s
Charm quark
c
Charm antiquark
c
Bottom quark
b
Bottom antiquark
b
Top quark
t
Top antiquark
t
Red quark
q
R
Red antiquark
q
R
Green quark
q
G
Green antiquark
q
G
Blue quark
q
B
Blue antiquark
q
B
Squarks particles
Particle name Symbol with link
Squark

Antisquark
q̅͂
Up squark

Up antisquark
u̅͂
Down squark

Down antisquark
d̅͂
Strange squark

Strange antisquark
s̅͂
Charm squark

Charm antisquark
c̅͂
Bottom squark

Bottom antisquark
b̅͂
Top squark

Top antisquark
t̅͂
Red squark

R
Red antisquark
q̅͂
R
Green squark

G
Green antisquark
q̅͂
G
Blue squark

B
Blue antisquark
q̅͂
B

Radiation[แก้]

Radiation particles
Particle name Symbol with link
Gamma
γ
Alpha
α
Alpha++
α++
Beta
β
Beta+
β+
Beta-
β
Beta+-
β±

See also[แก้]