แม่แบบ:Soccerbase

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถิติของ Soccerbase ที่ Soccerbase

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

This is a template to generate links to Soccerbase.

Instructions[แก้]

  1. Go to Soccerbase and search for the person you want
  2. Click on the correct link to go to the person's page. Be sure you're getting the right person
  3. The page URL should look like http://www.soccerbase.com/players_details.sd?playerid=#####, where "#####" indicates a number.
  4. Copy ONLY that number
  5. Add to the external links section the text:
{{soccerbase|id=#####|name=Name}}
where "#####" is the number you've copied, and "Name" is the person's name

Example[แก้]

  1. Searching for "David Beckham", you'll reach this page: http://www.soccerbase.com/players_details.sd?playerid=547
  2. Copy "547" and then write: {{soccerbase|id=547|name=David Beckham}}

The result is สถิติของ David Beckham ที่ Soccerbase

Note that, since this will almost certainly go on the external link section, you should add a * before the template text to include it as a list item.