แม่แบบ:Random portal component

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

This template generates a box for a portal home page. The content is drawn randomly from a pre-defined list. Using this template makes editing portal page easy!

Example

To see a real time example, see what links here.

Here's a stale example of the output generated by this template.

แก้ไข  

header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

footer

Prerequisites

  • Create a subpage first. If your portal is Portal:Foo, then a subpage could be Portal:Foo/Selected picture.
  • Under that subpage, create subpage to that page, named 1, 2, 3, ... with no prefixing 0. Numbers under ten do not start with 0.

Parameters

Using this template for your portal page is easy! Just include these parameters

  • header:(optional) The header text of the box. If no header is passed to the template, the default is the subpage name.
  • footer: (optional) The footer text in the box.e.g Nominations for selected picture
  • rootpage: (optional) The root of the transcluded page, e.g. Portal:Foo
  • subpage: The subpage of the transcluded page, e.g. Selected picture
  • max: The maximum number of sub-subpages. Must be a positive integer.
  • seed: (optional) The default seed is 17 and can be set to any other integer value (used to generate distinct values on the same page). Prime numbers work best, such as 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, and 113.