แม่แบบ:Quaternary (period)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การแบ่งยุคควอเทอร์นารี
ยุค สมัย ช่วงอายุหิน ล้านปีก่อน
ควอเทอร์นารี โฮโลซีน 0.0117–0
ไพลสโตซีน Tarantian 0.126–0.0117
Ionian 0.781–0.126
Calabrian 1.80–0.781
Gelasian 2.588–1.80
นีโอจีน ไพลโอซีน Piacenzian เก่ากว่า
ในยุโรปและอเมริกาเหนือ สมัยโฮโลซีนแบ่งออกเป็นยุค Preboreal, Boreal, Atlantic, Subboreal และ Subatlantic ตาม Blytt–Sernander system

แต่ก็มีการแบ่งย่อยในเขตอื่น ๆ ที่ต่าง ๆ กันในสมัยไพลสโตซีนตอนต้นและตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็นช่วงยุคน้ำแข็งและช่วงคั่นยุคน้ำแข็ง ยุคน้ำแข็งสุดท้ายยุติไปพร้อมกับช่วงอายุหิน Younger Dryas