แม่แบบ:Non-free use rationale logo

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดูตัวอย่างการกรอกแม่แบบ
ดูตัวอย่างการกรอกแม่แบบ
สารสนเทศสื่อไม่เสรีและคำชี้แจงเหตุผลการใช้ — ตราสัญลักษณ์ไม่เสรี — ไม่มีบทความ {{{Article}}}
กรุณาตรวจสอบการสะกด และต้องไม่มีวงเล็บเหลี่ยม
คำอธิบาย

นี่เป็นตราสัญลักษณ์ ใช้สำหรับบทความ {{{Article}}}

แหล่งที่มา

ตราสัญลักษณ์อาจได้จาก {{{Article}}}

ใช้ในบทความ

[[{{{Article}}}]]

ส่วนที่ใช้

ใช้ส่วนทั้งหมดของตราสัญลักษณ์ต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดบริการของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย

ความละเอียดต่ำ?

ตราสัญลักษณ์นี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้

วัตถุประสงค์

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง: Infobox / Org / Brand / Product / Public facility / Otherไม่ได้ระบุการใช้ (Use) โปรดเลือก "Use=" Infobox / Org / Brand / Product / Public facility / Other

มีภาพเสรีทดแทน?

เนื่องด้วยภาพนี้เป็นภาพตราสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป

สารสนเทศอื่น

การใช้ภาพตราสัญลักษณ์ในบทความสอดคล้องกับนโยบายของวิกิพีเดียว่าด้วยเนื้อหาไม่เสรีและการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบของกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐตามที่ได้กล่าวไว้ด้านบน

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[สร้าง]