แม่แบบ:Non-free use rationale 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้อมูลของสื่อและคำชี้แจงเหตุผลในการใช้เนื้อหาไม่เสรี
คำอธิบาย
ผู้สร้างสรรค์หรือ
ผู้ทรงลิขสิทธิ์
แหล่งที่มา (WP:NFCC#นโยบายข้อ 4) ไม่มีการระบุแหล่งที่มา กรุณาแก้ไขคำอธิบายของไฟล์นี้และระบุแหล่งที่มา (รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์)
ใช้ในบทความ (WP:NFCC#นโยบายข้อ 7) ไม่มีการระบุบทความ กรุณาแก้ไขคำอธิบายของไฟล์นี้และเพิ่มชื่อของบทความที่มีการใช้ไฟล์นี้ (รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์)
วัตถุประสงค์ที่ใช้ในบทความ
(WP:NFCC#นโยบายข้อ 8)
ไม่สามารถทดแทนด้วย
สื่อเสรีได้เพราะ
(WP:NFCC#นโยบายข้อ 1)
การใช้งานน้อยที่สุด
(WP:NFCC#นโยบายข้อ 3)
เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์
(WP:NFCC#นโยบายข้อ 2)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

คำอธิบาย[แก้]

แม่แบบนี้เป็นแม่แบบทางเลือกของแม่แบบ {{Non-free use rationale}} แม่แบบทั้งสองมีจุดประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างคำชี้แจงเหตุผลในการใช้งานไม่เสรีพร้อมองค์ประกอบที่จำเป็น กรุณาอ่าน วิกิพีเดีย:เนื้อหาไม่เสรี สำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้อง

แม่แบบนี้มีความแตกต่างกับแม่แบบ {{Non-free use rationale}} เล็กน้อย เนื่องจากการออกแบบให้ตรงกับข้อมูลที่จะระบุในไฟล์ที่อัปโหลด แม่แบบนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ถูกระบุไว้ใน วิกิพีเดีย:เงื่อนไขสำหรับเนื้อหาไม่เสรี

การใช้งาน[แก้]

หากคุณต้องการที่จะใช้แม่แบบนี้ คุณสามารถค้นหาพารามิเตอร์ได้ที่ด้านล่างนี้ และกรุณาอย่าลืมนำแม่แบบลิขสิทธิ์ไฟล์ไม่เสรีเดิมออก เช่น {{โลโก้}} หรือ {{ปกหนังสือ}} เป็นต้น

Description
คำอธิบายของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
Author
ผู้สร้างสรรค์และ/หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์ดั้งเดิมของงานไม่เสรี
Source
แหล่งที่มาโดยตรง เช่น ลิงก์ที่คุณพบไฟล์ดังกล่าว
Publication
(ตัวเลือก) แหล่งที่มาต้นฉบับ เช่น ไฟล์ไม่เสรีดังกล่าวถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกที่ใดและอย่างไร ที่สำคัญในบางกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้เหตุผลว่าชอบด้วยกฎหมายของการใช้งานเสรี อาจขึ้นอยู่กับข้อนี้ เช่น ในกรณีของภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์บางชิ้น
Date
(ตัวเลือก) วันที่มีการเผยแพร่
Article
ชื่อที่แน่นอนของบทความวิกิพีเดียที่จะมีการใช้ไฟล์นี้ (โดยไม่ต้องมีวงเล็บ [[  ]])
Purpose
ไฟล์นี้ทำหน้าที่อะไรในบทความ คำอธิบายนี้จะต้องชัดเจนว่าอย่างไรและทำไมไฟล์นี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจของผู้อ่านต่อบทความเป็นอย่างสำคัญ ในลักษณะที่ว่าหากขาดไฟล์นี้ไปแล้วนั้นอาจเป็นความเสียหายต่อบทความได้ (ตามนโยบายเงื่อนไขสำหรับเนื้อหาไม่เสรีข้อที่ 8) กรุณาอย่าคัดลอกคำที่ฟุ่มเฟือยและเหตุผลทั่วไปบางอย่างจากแม่แบบลักษณะนี้แม่แบบอื่น การะบุคำจะต้องชัดเจนที่เป็นคำที่แสดงโดยชัดเจนว่าไฟล์นี้จะทำอะไรในบทความ โดยต้องมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรม
Replaceability
เพราะเหตุใดจึงไม่มีไฟล์เสรีมาทดแทนได้ในจุดประสงค์เดียวกัน (ตามนโยบายเงื่อนไขสำหรับเนื้อหาไม่เสรีข้อที่ 1) โปรดจำไว้ว่าไม่เพียงเกี่ยวข้องกับสิ่งทดแทนที่มีอยู่จริงและพร้อมใช้งานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างสิ่งทดแทนสมจริงขึ้นมาแทนด้วย
Replaceability_text
(ตัวเลือก) โปรดทราบว่า แม้ว่าแม่แบบนี้จะกำหนดให้ข้อนี้เป็นตัวเลือก แต่นโยบายของวิกิพีเดียนั้นจะต้องมีการพิจารณาอย่างเป็นที่น่าพอใจ (ดูที่ นโยบายเงื่อนไขสำหรับเนื้อหาไม่เสรีข้อที่ 1)
ถ้าจำเป็น[1] อธิบายว่าเพราะเหตุใด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับเนื้อหาสารานุกรมอย่างเพียงพอด้วยเนื้อหาที่เป็นข้อความอย่างเดียวเท่านั้น
Minimality
เพิ่มคำอธิบายใด ๆ ที่จำเป็นว่าจะไม่มีเนื้อหาไม่เสรีที่ถูกใช้งานเกินความจำเป็น คำว่า Minimality หมายถึง: การใช้ไฟล์ความละเอียดต่ำทดแทนไฟล์ความละเอียดสูง โดยไม่ใช้ส่วนที่ใหญ่เกินไปของผลงานเกินความจำเป็น
Commercial
หรือ "เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์": อธิบายว่าเพราะเหตุใดการใช้งานไฟล์ของเรา จะไม่ไปเป็นการละเมิดผลประโยชน์ทางการค้าของผู้ทรงลิขสิทธิ์โดยไม่เหมาะสม หรือเป็นการแข่งขันกับบทบาทการทางตลาดเดิมของผลงาน
Other information
(ตัวเลือก) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาไฟล์ ข้อมูลลิขสิทธิ์ และ การให้เหตุผลว่าชอบด้วยกฎหมายในการใช้งานเสรี
  1. หากมีข้อสงสัย, เพิ่มข้อความอภิปรายเฉพาะหรือค้นหาการอภิปรายเก่าได้ที่คุยเรื่องวิกิพีเดีย:เนื้อหาไม่เสรี

หมวดหมู่[แก้]

แม่แบบนี้ใช้หมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ Non-free use rationale 2 (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

JSON ผิดวากยสัมพันธ์