แม่แบบ:Native name

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

An inline formatting template, based on {{Lang}}, for indicating the language in which a native name has been given. By default, the native name is displayed in italics, followed by the language's name in parentheses.

The template's defaults can be overridden and the parenthesis excluded, in which case there may be no visible changes to the text where it's used. An HTML span, however, still identifies the native name as a linguistic element, meaning that web browsers and screen readers can select a particular font, formatting, pronunciation, etc., for it.

For multiple native names, use {{native name list}}

ไวยากรณ์[แก้]

พารามิเตอร์[แก้]

ชื่อพารามิเตอร์ คำอธิบายและตัวอย่าง จำเป็น
[first unnamed] The IETF language tag code for the native language. French, for instance, is "fr"; Spanish is "es"; Arabic is "ar"; etc. ใช่
[second unnamed] The native name, in the native language (with accents, etc.). ใช่
italics
(หรือ italic)
Set to "off" or "no" to disable displaying the native name in italics.

Example: |italics=off

ไม่
paren
(หรือ icon)
Set to "omit", "off" or "no" to suppress the appearance of the native language's name in a parenthesis after the native name.

Example: |paren=omit

ไม่
nbsp Set to "omit" or "no" to suppress the addition of a second space between the native name and the native language's name in brackets.
Generally works in tandem with the italics or italic and/or paren or icon switches, as the automatic addition of the second
space prevents the native name in italics from appearing to lean into the following bracket.

Example: |nbsp=omit

ไม่
parensize
(ก่อนหน้า fontsize)
Use to specify a font-size for the parenthesis. Per MOS:FONTSIZE, do not make this text smaller in infoboxes, since the text is already at 88% of normal.

Example: |parensize=90%

ไม่
nolink Set to anything (e.g. "on") to suppress the appearance of the native language's name as a link. ไม่
script (deprecated) when needed, include ISO 15924 in {{{1}}} IETF language tag; e.g. 'sr-Cyrl' Specifies the ISO 15924 script. E.g. "Cyrl", "Arab", "Hans"... ไม่

ตัวอย่าง[แก้]

  • Code and result for the same name "Deutschland" above but with italics and nbsp switched off, nolink switched on and a parensize of 90%:
    • {{Native name|de|Deutschland|italics=off|nbsp=omit|nolink=on|parensize=90%}} –> Deutschland (เยอรมัน)
  • Retaining no italics but suppressing the parenthesis which produces the same as if the {{lang}} template had been used:
    • {{Native name|de|Deutschland|italics=off|paren=omit}} –> Deutschland
  • Language is not known

ตัวอย่างอื่น[แก้]

โค้ด ผลลัพธ์
{{Infobox settlement
| name = The Hague
| native_name = {{Native name|nl|Den Haag}}
}}
The Hague

Den Haag  (ดัตช์)
{{Infobox country
| conventional_long_name = French Republic
| native_name = {{Native name|fr|République française|paren=omit}}
}}
French Republic

République française

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

หมวดหมู่:ข้อผิดพลาดแม่แบบ Native name (0)