แม่แบบ:Infobox Canal/doc

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การใช้งาน[แก้]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{image_caption}}}
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|{{{map_alt}}}]]
{{{map_caption}}}
ตำแหน่ง{{{location}}}
ประเทศ{{{country}}}
พิกัด{{{coordinates}}}
ข้อมูลจำเพาะ
ความยาว1 km (0.62 ไมล์)
(เดิม 1 km หรือ 0.62 mi)
({{{length_note}}})
ความยาวประตูกั้นน้ำ1 km (0.62 ไมล์)
(เดิม 1 km หรือ 0.62 mi)
({{{lock_length_note}}})
ความกว้างประตูกั้นน้ำ1 m (3.3 ft)
(เดิม 1 m หรือ 3.3 ft)
({{{lock_width_note}}})
ความยาวเรือสูงสุด1 m (3 ft 3.37 in)
(เดิม 1 m หรือ 3 ft 3.37 in)
({{{len_note}}})
ความกว้างเรือสูงสุด1 m (3 ft 3.4 in)
(เดิม 1 m หรือ 3 ft 3.4 in)
({{{beam_note}}})
ความลึกเรือสูงสุด{{{max_boat_draft}}}
ความลึกเรือต่ำสุด{{{min_boat_draft}}}
ความสูงเหนือตลิ่งต่ำสุด{{{min_boat_air_draft}}}
ประตูกั้นน้ำ{{{locks}}}
(เดิม {{{original_num_locks}}})
({{{lock_note}}})
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุด1 m (3.3 ft)
({{{elev_note}}})
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลต่ำสุด1 m (3.3 ft)
({{{min_elev_note}}})
เพิ่มขึ้นสุทธิ{{{total_rise}}}
สถานะ{{{status}}}
หน่วยงานนำทาง{{{navigation_authority}}}
{{{xfield1}}}{{{xvalue1}}}
ประวัติ
ชื่อทั่วไป{{{former_names}}}
ชื่อปัจจุบัน{{{modern_name}}}
เจ้าของปัจจุบัน{{{present_owner}}}
เจ้าของเดิม{{{original_owner}}}
หัวหน้าวิศวกร{{{engineer}}}
วิศวกรอื่น{{{other_engineer}}}
วันที่อนุมัติ{{{date_approved}}}
วันดำเนินการ{{{date_act}}}
เริ่มก่อสร้าง{{{date_began}}}
วันที่เปิดใช้{{{date_use}}}
วันที่แล้วเสร็จ{{{date_completed}}}
วันที่ขยายออก{{{date_extended}}}
วันที่ปิด{{{date_closed}}}
วันที่บูรณะ{{{date_restored}}}
{{{xfield2}}}{{{xvalue2}}}
ข้อมูลภูมิศาสตร์
ทิศ{{{direction}}}
จุดเริ่มต้น{{{start_point}}}
(เดิม {{{original_start}}})
({{{start_note}}})
จุดสิ้นสุด{{{end_point}}}
(เดิม {{{original_end}}})
({{{end_note}}})
พิกัดต้นทาง{{{begin_coord}}}
พิกัดปลายทาง{{{end_coord}}}
สาขา{{{branch}}}
สาขาของ{{{branch_of}}}
เชื่อมต่อกับ{{{connects_to}}}
{{{xfield3}}}{{{xvalue3}}}
{{{module}}}
{{{routemap_name}}}
{{{routemap}}}
{{Infobox canal
| name          = 
<!------------------------- IMAGE -->
| image          = 
| image_size       = 
| alt           = 
| image_caption      = 
<!------------------------- MAP -->
| map           = 
| map_size        = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_size    = 
| pushpin_map_relief   = 
| pushpin_map_caption   = 
<!------------------------- LOCATION -->
| location        = 
| country         = 
| coordinates       = 
<!------------------------- SPECIFICATIONS -->
| length_mi        = 
| length_km        = 
| lock_length_mi     = 
| lock_length_km     = 
| lock_length       = 
| lock_width_m      = 
| lock_width_ft      = 
| len_ft         = 
| len_m          = 
| max_boat_length     = 
| beam_ft         = 
| beam_m         = 
| max_boat_beam      = 
| max_boat_draft     =
| min_boat_draft     = 
| max_boat_air_draft   = 
| min_boat_air_draft   = 
| locks          = 
| current_num_locks    = 
| original_num_locks   = 
| elev_ft         = 
| elev_m         = 
| max_elev        = 
| min_elev_ft       = 
| min_elev_m       = 
| min_elev        = 
| total_rise       = 
| status         = 
| navigation_authority  = 
| original_length_km   = 
| original_length_mi   = 
| length_note       = 
| original_lock_length_km = 
| original_lock_length_mi = 
| lock_length_note    = 
| original_lock_width_m  = 
| original_lock_width_ft = 
| lock_width_note     = 
| lock_width       = 
| len_in         = 
| original_boat_length_m = 
| original_boat_length_ft = 
| original_boat_length_in = 
| len_note        = 
| beam_in         = 
| original_beam_m     = 
| original_beam_ft    = 
| original_beam_in    = 
| beam_note        = 
| lock_note        = 
| elev_note        = 
| min_elev_note      = 
| xfield1         = 
| xvalue1         = 
<!------------------------- HISTORY -->
| former_names      = 
| modern_name       = 
| present_owner      = 
| original_owner     = 
| engineer        = 
| other_engineer     = 
| date_approved      = 
| date_act        = 
| date_began       = 
| date_use        = 
| date_completed     = 
| date_extended      = 
| date_closed       = 
| date_restored      = 
| xvalue2         = 
| xfield2         = 
<!------------------------- GEOGRAPHY -->
| direction        = 
| begin_coord       = 
| end_coord        = 
| branch         = 
| branch_of        = 
| connects_to       = 
| start_point       = 
| original_start     = 
| start_note       = 
| end_point        = 
| original_end      = 
| end_note        = 
| xfield3         = 
| xvalue3         = 
| module         =
| routemap        = 
| routemap_state     = 
| routemap_name      = 
}}

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]