แม่แบบ:Fix

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้

{{fix
|link = <Page which text should link to, without brackets> (default = Wikipedia:Cleanup)
|text = <Text to be displayed for the link>
|pre-text = <Optional text to print before the linked text>
|post-text = <Optional text to print after the linked text>
|class = <Class to set text to> (default = "noprint Inline-Template"; neither should be removed,
but additional classes can be added, e.g. "noprint Inline-Template FooBarBazQuux")
|title = <Tooltip text to display when mouse is hovered over link>
|special = <Optional replacement for text, link, title, pre-text, and post-text - 
allowing user to define a non-standard format>
|date = <Optional date parameter to be displayed at end of 'title' and/or in cat-date>
|cat = <Category to include page in>
|cat-date = <Category to include page in - with optional date parameter in the category name>}}

วัตถุประสงค์

ข้อความเตือนที่ปรากฏในบทความมักมีรูปแบบที่เหมือนๆกัน แม่แบบนี้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นมาตรฐาน สามารถใช้กับข้อความ ลิงก์ และหมวดหมู่ของแม่แบบต่างๆ ที่อาจมีได้

ตัวอย่างเช่น[ไม่พอที่จะ  ยืนยันได้] สามารถสร้างด้วย:

{{fix
|link=วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้
|pre-text=ไม่พอที่จะ&nbsp;
|text=ยืนยันได้
|title=เนื้อหารอบๆ ข้อความนี้ ขาดข้อมูลที่เจาะจงมากพอที่จะใช้ยืนยันได้
|date={{{date|}}}
|cat=[[Category:Wikipedia articles needing factual verification]]}}