แม่แบบ:Element color

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

This template acts as a selector for various element legend colors:

or

See below.

Alternatively, one can use the subtemplates as a direct name like this:

These /... options are deprecated, and incomplete.

ภาพรวม[แก้]

สถานะของสสาร[แก้]

 •    ของแข็ง#000000
 •    ของเหลว#008000
 •    แก๊ส#ff0000
 •    ของแข็ง (คาดว่า)#000000
 •    ของเหลว (คาดว่า)#008000
 •    แก๊ส (คาดว่า)#ff0000

แม่แบบโลหะ–และอโลหะ[แก้]

 •    โลหะแอลคาไล#ff6666
 •    โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท#ffdead
 •    แลนทาไนด์#ffbfff
 •    แอกทิไนด์#ff99cc
 •    ซูเปอร์แอกทิไนด์#d1ddff
 •    เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์#c6dd9d
 •    โลหะแทรนซิชัน#ffc0c0
 •    กึ่งโลหะ#cccc99
 •    แก๊สมีตระกูล#c0ffff
 •    โลหะหลังทรานซิชัน#cccccc Note: deprecated, use "poor metal" instead
 •    อโลหะวาเลนซ์เดียว#e7ff8f
 •    อโลหะหลายวาเลนซ์#a1ffc3
 •    ไม่ทราบสมบัติทางเคมี
 •    ไม่ทราบnone
 •    อโลหะอื่นๆ#a0ffa0 Note: deprecated. See อโลหะ
 •    แฮโลเจน#ffff99 Note: deprecated as a nonmetal category. See อโลหะ

Metal–nonmetal categories, reduced set[แก้]

 •    โลหะ#eee8aa
 •    กึ่งโลหะ#cccc99
 •    อโลหะ#b0e0e6
 •    โลหะแทรนซิชันชั้นใน#d8bfd8

ปีและยุคสมัย[แก้]

 •    โบราณ ถึง ยุคกลาง#ffb9b9
 •    ก่อน 1800#dfcdff
 •    1800-1849#cbffb9
 •    1850-1899#b9ffe4
 •    1900-1949#ffe2b9
 •    1950-1999#fff6b9
 •    2000-ปัจจุบัน#ffb9ef
 •    อนาคต#

Example: {{ตารางธาตุ (การค้นพบ)}}

บล็อก[แก้]

 •    บล็อก-s#ff6699
 •    บล็อก-g#ffcc66 Note: g-block only exists theoretically
 •    บล็อก-p#99ccff
 •    บล็อก-d#ccff99
 •    บล็อก-f#66ffcc

In period 8, theoretical elements:

 •    s-block light#ffbbdd
 •    g-block light#ffddaa
 •    p-block light#cceeff
 •    d-block light#ddffcc
 •    f-block light#bbffee

เลข[แก้]

Used in: Valence (chemistry)#Maximum valences of the elements These colors correspond to the Alkali metal–noble gases range

 •    0#c0ffff
 •    1#ff8989
 •    2#ffdead
 •    3#ffbfff
 •    4#cccccc
 •    5#cccc99
 •    6#a0ffa0
 •    7#ffff99
 •    8#d1ddff
 •    9#c6dd9d

"Unknown" variants[แก้]

 •    Unknown#ffffff
 •    Unknown (white)#ffffff
 •    Unknown chemical properties#e8e8e8
 •    Unassessedtransparent
 •    Unknown phase
 •    White#ffffff
 •    Future#8a95c9
 •    (See below)#f8f8f8
 •    X#ffffff Note: Deprecated, redireced to Unknown (white)
 •    Redirect#c0c0c0

คุณภาพบทความของวิกิพีเดีย[แก้]

Used in: Wikipedia:WikiProject_Elements/Articles/Periodic_Table_by_Quality

 •    FA#6699ff
 •    A#66ffff
 •    GA#55cc55 Note: Formal color is #66ff66
 •    B+#66ff66 Note: or Bplus
 •    B#bcff66 Note: Formal color is #b2ff66
 •    C#ffff66
 •    Start#ffaa66
 •    Stub#ff6666
 •    Unassessedtransparent

ความสำคัญของบทความวิกิพีเดีย[แก้]

 •    Top#ff00ff
 •    High#ff88ff
 •    Mid#ffbbff
 •    Low#ffddff
 • ???

ชื่อสี[แก้]

 •    Black#000000
 •    White#ffffff

พื้นหลังตาราง[แก้]

Notes:

 1. This table background template requires a parameter.
 2. Different from element cell backgrounds, they are not intended to be in a legend.

Usage:

 • {{Element color/Table|header}} → #e0e0e0
The parameter spec is also the first unnamed parameter:
 • {{Element color/Table|header}} → #e0e0e0


Available background colors for periodic tables
Usage: {{Element color/Table|header}}
Specification
(1st parameter)
Alternative
specification
Returns color Note
title caption #d8d8d8
header #e0e0e0
colheader rowheader, subheader, colh, rowh, subh #e8e8e8
mark #f0f0f0
background bg #f8f8f8 Also the default return value
border   #a9a9a9 Equals predefined color "grey"

The default value (returned when the first parameter is not recognised) is background:

 • {{Element color/Table|}} → #f8f8f8.
This default can be overridden by parameter:
 • {{Element color/Table|default=#a0f4c0}} → #f8f8f8

The return values are complete color values to be used as a CSS style, including the # but not the ; character.

Template by parameter: {{element color|...}}[แก้]

All colors are also available via the simple template {{element color|...}}. That is, enter the color's meaningful name as a parameter to the template:

The outcome (color id) is the same. The template is a bit more lax for the input (any capitalisation accepted, also singular accepted).

Deprecated or unknown meaning[แก้]

Do not use these color names. In general, it is advised to use a more specific, meaningfull color name. These color names are not used in main space, and most are redirected to an other color.

 •    D Note: Historical (previously for years and eras), kept to ensure that old revisions do not appear broken.
 •    E Note: Historical (previously for years and eras), kept to ensure that old revisions do not appear broken.
 •    F Note: Historical (previously for years and eras), kept to ensure that old revisions do not appear broken.
 •    X#ffffff Note: Unspecific, redirected to Unknown (white)
 •    Disambig#00fa9a Note: Not a legend color, unknown intention.
 •    UnknownC Note: Unclear meaning. Redirected to Unknown phase
 •    veryreactive Note: Testing or sandbox.

Colors hardcoded[แก้]

The same colors, with the same key, may be hardcoded in templates and pages:

Infoboxes with hardcoded series color (header background color):

ดูเพิ่ม[แก้]

แม่แบบ:Periodic table templates