แม่แบบ:Div col

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบ:CSS3 multiple column layout

The div col (short for division columns) formats a list into columns that wrap at multiple screen resolutions responsively. It automatically breaks the available screen space into equal parts, meaning, for instance, that it is not necessary to guess how many columns to use and then figure out the dividing point(s), e.g., the halfway point to divide the list into two columns, or the one-third and two-thirds points to divide the list into three columns.

This template's parameters[แก้]

Descriptions[แก้]

There are six parameters for this template:

|colwidth=
Specifies the minimum width of the columns so that the number of columns is automatically based on screen width (that is, more columns will be shown on wider displays). If no value is supplied, the template uses a default of 30em. The width can be specified in any CSS unit of measure, for instance, the em (about the width of the capital "M" of the displayed typeface), e.g., colwidth=20em.
|rules=yes
Adds vertical lines ("rules") between the columns if set to yes.
|gap=
Specifies the space between the content of adjacent columns, in any valid CSS width unit, e.g., gap=2em. The default spacing (set by browser) is 1em.
|style=
CSS styling to apply to the columns.
|small=yes
Sets font size to 90%.
|content=
Content to apply to the columns.

Example of "colwidth" parameter[แก้]

{{div col|colwidth=10em}} <!-- column width of 10em -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Example of "rules" parameter[แก้]

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes}} <!-- column width of 10em with rules -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Example of "gap" parameter[แก้]

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em}} <!-- column width of 10em with rules and a gap of 2em -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Example of "small" parameter[แก้]

{{Div col|small=yes}} <!-- Small = yes -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Example of "content" parameter[แก้]

{{Div col|colwidth=10em|content= <!-- content parameter doesn't need {{div col end}} -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Usage with multiple parameters[แก้]

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em|small=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Colwidth 20em[แก้]

{{div col|colwidth=20em}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Text characters without list markup[แก้]

{{div col|colwidth=10em}} <!--Text characters without list markup -->
a
b
c
d
e
f
g
h
{{div col end}}

Produces

a b c d e f g h

Lorem ipsum[แก้]

{{div col|colwidth=20em}} <!--Lorem ipsum -->
{{lorem ipsum}}
{{div col end}}

Produces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Limitation[แก้]

Sub-lists[แก้]

The underlying CSS system is unable to break sub-lists into columns. Note the uneven formatting below:

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em|style=column-count:3|content=
* a
* b
* c
** c.d
** c.e
** c.f
* g
* h
}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
  • c.d
  • c.e
  • c.f
 • g
 • h

Turning off the break-inside: avoid-column; rule appears to help.

Tracking categories[แก้]

TemplateData[แก้]

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ Div col (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

Breaks a list into columns. It automatically breaks each column to an equal space, so you do not manually have to find the half way point on two columns. The list is provided by |content= or closed with {{div col end}}.

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Column widthcolwidth

Specifies the width of columns, and determines dynamically the number of columns based on screen width; more columns will be shown on wider displays.

ตัวอย่าง
30em
สตริงเลือกได้
Rulesrules

Produces vertical rules between the columns if set to yes.

ตัวอย่าง
yes
สตริงเลือกได้
Gap sizegap

Specifies the space between the content of adjacent columns.

ตัวอย่าง
2em
สตริงเลือกได้
CSS stylestyle

Specifies any custom styling.

สตริงเลือกได้
Contentcontent

Specifies the content to divide into columns

สตริงเลือกได้
Small fontsmall

Use a smaller font size (90%)

ตัวอย่าง
yes
สตริงเลือกได้

Redirects[แก้]


See also[แก้]

แม่แบบ:Column-generating template families