แม่แบบ:เคมี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


วิธีใช้แม่แบบ[แก้]

แม่แบบนี้ "{{chem}}" ทำให้การเขียนสูตรทางเคมีได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น

{{chem|H|2|O}}

จะได้:

H
2
O

ใช้เป็นดัชนีล่างของนิพจน์พีชคณิต[แก้]

นิพจน์พีชคณิตที่ถูกแสดงเป็นดัชนีล่าง (แต่ห้ามมีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่)

{{chem|C|''n''|H|2''n'' + 2}}

จะได้:

C
n
H
2n + 2

Charge[แก้]

Ion charge superscripts (for: +/-) are also supported:


{{chem|H|3|O|+}}

yields a "+" as superscript:

H
3
O+


Simultaneous subscripts/superscripts are automatically handled (use a hyphen for the minus sign):


{{chem|SO|4|2-}}

gives "2-" as superscript:

SO2−
4
Note
The hyphen is converted to a true minus sign.


Atomic number and mass number[แก้]

The first parameter can be used for mass number.


{{chem|4|He}}

gives:

4
He


The first two parameters can be used for mass number and atomic number.


{{chem|4|2|He}}

gives:

4
2
He


Note
Only the first two parameters can handle two consecutive plain numbers (i.e. without a plus sign or a hyphen (+ or -) following). Otherwise the template will loop.


Linking[แก้]

The optional parameter link changes the formula into a link. For example:


{{chem|link=water|H|2|O}}

will yield:

H
2
O


For linking individual elements can be linked in the following manner.


{{chem|[[Hydrogen|H]]|2|[[Oxygen|O]]}} 

gives

H
2
O


Notes[แก้]

 • To include "=" in the formula, use = For example, {{chem|CH|2|=CH|2}} yields CH
  2
  =CH
  2
  .
  • Or, {{chem|CH|2}}={{chem|CH|2}}, which yields CH
   2
   =CH
   2
   .
  • Or, don't use this template. For example, CH<sub>2</sub>=CH<sub>2</sub> yields CH2=CH2.
 • To include "≡" in the formula, use "&#8801;" For example, "{{chem|HC&#8801;CH}}" yields HC≡CH.
 • The template accepts up to twenty-four parameters in addition to link.
 • This template uses {{su}}.