ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:หุ่นเชิด/doc

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิธีการใช้งาน[แก้]

ให้ใส่แม่แบบ {{หุ่นเชิด|ตัวแปรที่ 1|ตัวแปรที่ 2|หลักฐาน=}} ในหน้าผู้ใช้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นหุ่นเชิด ห้ามใช้แม่แบบนี้โดยการแทนที่ข้อความในแม่แบบลงไปในหน้า (กล่าวคือ ห้ามใช้แม่แบบในรูป {{subst:หุ่นเชิด}}) เนื่องจากจะทำให้แม่แบบแสดงผลไม่ถูกต้องและทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นหุ่นเชิดของผู้ใช้ใด โดยวิธีการใส่ตัวแปรให้ใส่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตัวแปร ลักษณะการใส่ตัวแปร การแสดงผลและคำอธิบาย
ตัวแปรที่ 1 ควรใส่ ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เชิดหุ่น โดยไม่ต้องมีชื่อผู้ใช้ เช่น หากต้องสงสัยว่าผู้ใช้ Example เป็นผู้เชิดหุ่น ให้แทนที่คำว่า "ตัวแปรที่ 1" ด้วย Example
  • ตัวแปรนี้จะไม่แสดงผลหากเว้นว่างตัวแปรที่ 2, ใส่ถ้อยคำอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในตัวแปรที่ 2 (ดูคำอธิบายในตัวแปรที่ 2 ด้านล่าง) หรือใช้ตัวแปร "หลักฐาน" ด้านล่าง
ตัวแปรที่ 2 ใส่ตามลักษณะแห่งกรณี ให้ใช้คำต่อไปนี้
  • ยืนยัน, ตรวจ หรือ ตรวจสอบ จะแสดงผล "ผู้ใช้นี้ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นหุ่นเชิดของ (ชื่อผู้เชิดหุ่นในตัวแปรที่ 1) โดยมีเจตนาไม่พึงประสงค์"
  • บล็อก จะแสดงผล "ผู้ใช้นี้ต้องสงสัยว่าเป็นหุ่นเชิดของ (ชื่อผู้เชิดหุ่นในตัวแปรที่ 1) และได้ถูกบล็อกจากการแก้ไขวิกิพีเดียแล้ว"
  • สงสัย จะแสดงผล "ผู้ใช้นี้ต้องสงสัยว่าเป็นหุ่นเชิดของ (ชื่อผู้เชิดหุ่นในตัวแปรที่ 1) โดยมีเจตนาไม่พึงประสงค์"
  • แสดงตัว จะแสดงผล "ผู้ใช้นี้แสดงตัวว่าเป็นหุ่นเชิดของ (ชื่อผู้เชิดหุ่นในตัวแปรที่ 1) โดยมีเจตนาไม่พึงประสงค์"

กรณีที่เว้นว่างไว้ไม่ใส่ตัวแปรที่ 2 หรือใส่ข้อความอื่นที่ไม่ตรงกับถ้อยคำที่กำหนด ข้อความจะแสดงผล "ชื่อผู้ใช้ชื่อนี้ต้องสงสัยว่าเป็นหุ่นเชิด ของผู้ใช้คนอื่นในวิกิพีเดีย โดยมีเจตนาไม่พึงประสงค์" และตัวแปรที่ 1 ที่แสดงชื่อผู้เชิดหุ่นจะไม่แสดงผล ใช้ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าผู้ใดเป็นผู้เชิดหุ่น

หลักฐาน ใส่ในกรณีเว้นว่างตัวแปรที่ 1 หรือตัวแปรที่ 2 หลังเครื่องหมายเท่ากับท้ายคำว่าหลักฐาน ให้ใส่ลิงก์ที่แสดงให้เห็นหลักฐานของการเป็นหุ่นเชิด (เช่น https://th.wikipedia.org/w/index.php?oldid=8261884 หรือ Special:Diff/8261884)
  • ตัวแปรนี้จะไม่แสดงผลหากตัวแปรที่ 2 มีการใส่ตัวแปรตามที่กำหนด

ตัวอย่างการใช้งาน[แก้]

  • {{หุ่นเชิด|Example}} (ใส่เฉพาะตัวแปรที่ 1 โดยไม่มีตัวแปรที่ 2)
  • {{หุ่นเชิด|Example|บล็อก}} (ใส่ตัวแปรที่ 1 และตัวแปรที่ 2 ตามที่กำหนด)
  • {{หุ่นเชิด|หลักฐาน=[[Special:Diff/8261884]]}} (ใส่เฉพาะตัวแปร "หลักฐาน")

ดูเพิ่ม[แก้]