แม่แบบ:หรคุณจูเลียน.ปี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ คำนวณปีคริสต์ศักราชจากหรคุณจูเลียนที่ป้อนให้

สูตรคำนวณ :
รายละเอียดดูเพิ่มที่ en:Julian day.
{{#expr:
  ((({{{1}}})+32044 round 0)/146097+0.5 round 0)*400+
 (((({{{1}}})+32044 round 0)mod 146097/36524+0.5 round 0)*3/4+0.5 round 0)*100+
 (((({{{1}}})+32044 round 0)mod 146097+36524-
 (((({{{1}}})+32044 round 0)mod 146097/36524+0.5 round 0)*3/4+0.5 round 0)*36524
  )/1461+0.5 round 0)*4+
 ((((({{{1}}})+32044 round 0)mod 146097+36524-
 (((({{{1}}})+32044 round 0)mod 146097/36524+0.5 round 0)*3/4+0.5 round 0)*36524
  )mod 1461/365+0.5 round 0)*3/4+0.5 round 0)+
(((((({{{1}}})+32044 round 0)mod 146097+36524-
 (((({{{1}}})+32044 round 0)mod 146097/36524+0.5 round 0)*3/4+0.5 round 0)*36524
  )mod 1461-
 ((((({{{1}}})+32044 round 0)mod 146097+36524-
 (((({{{1}}})+32044 round 0)mod 146097/36524+0.5 round 0)*3/4+0.5 round 0)*36524
  )mod 1461/365+0.5 round 0)*3/4+0.5 round 0)*365+365)*5+308)/153-0.5 round 0)
  /12-5305.5 round 0
}}
ตัวอย่างสำหรับปีปกติสุรทิน :
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 1| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 1|31}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 2| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 2|28}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 3| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 3|31}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 4| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 4|30}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 5| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 5|31}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 6| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 6|30}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 7| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 7|31}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 8| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 8|31}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 9| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900| 9|30}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900|10| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900|10|31}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900|11| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900|11|30}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900|12| 1}}}} = "1900".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|1900|12|31}}}} = "1900".
ตัวอย่างสำหรับปีอธิกสุรทิน :
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 1| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 1|31}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 2| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 2|29}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 3| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 3|31}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 4| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 4|30}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 5| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 5|31}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 6| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 6|30}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 7| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 7|31}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 8| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 8|31}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 9| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000| 9|30}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000|10| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000|10|31}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000|11| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000|11|30}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000|12| 1}}}} = "2000".
 • {{JULIANDAY.YEAR|{{JULIANDAY|2000|12|31}}}} = "2000".


See also :