แม่แบบ:หมวดหมู่แบ่งตามปี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีDocumentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

เป้าหมาย[แก้]

แม่แบบนี้มีไว้ใช้ในหมวดหมู่รายปี โดยที่ปี พ.ศ. อยู่ท้ายชื่อหมวดหมู่ (เช่น หมวดหมู่:วอลเลย์บอลในปี พ.ศ. 2538 หรือ หมวดหมู่:วัตถุทางดาราศาสตร์ที่ค้นพบในปี พ.ศ. 2550) แม่แบบนี้จะสร้างตาราง "เส้นเวลา" เป็นลิงก์ไปยังหมวดหมู่สำหรับปีที่ใกล้เคียงกันทั้งก่อนและหลังในทศวรรษเดียวกัน (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

Syntax[แก้]

{{หมวดหมู่แบ่งตามปี
| m = 
| c = 
| d = 
| y = 
| cat = 
| in = 
| parent = 
| subcat = 
| sortkey = 
}}

พารามิเตอร์[แก้]

พารามิเตอร์ 5 ตัวแรกมาจากชื่อหมวดหมู่ แม่แบบจะนำไปใช้สร้างลิงก์ในเส้นเวลา พารามิเตอร์ให้กรอกเป็นปีคริสต์ศักราช แม่แบบจะนำไปแปลงเป็นปีพุทธศักราชให้

 • m = ปีคริสต์ศักราชหลักพัน (คริสต์สหัสวรรษ)
 • c = ปีคริสต์ศักราชหลักร้อย (คริสต์ศตวรรษ)
 • d = ปีคริสต์ศักราชหลักสิบ (คริสต์ทศวรรษ)
 • y = ปีคริสต์ศักราชหลักหน่วย
  เมื่อนำเลขโดดในพารามิเตอร์ทั้งสี่หลักมารวมกัน ("mcdy") จะได้เป็นเลขปีคริสต์ศักราชสี่หลัก หากเป็นปีก่อน ค.ศ. 1000 (ทำให้เลขปีมีไม่ครบสี่หลัก) อาจข้ามพารามิเตอร์บางตัวไปได้ตามความจำเป็น
 • cat = ชื่อหมวดหมู่ส่วนแรก
  กรอกชื่อหมวดหมู่ส่วนที่อยู่ก่อนปี พ.ศ. โดยหากมีคำว่า "ใน" หรือ "ในปี" ให้กรอกรวมไปด้วย (ส่วนคำว่า "พ.ศ." ไม่ต้องกรอก แม่แบบจะเติมให้)


พารามิเตอร์ถัดไปใช้สำหรับเพิ่มลิงก์ไปยังบทความหลักของหมวดหมู่

 • in = ชื่อบทความหลักส่วนแรก
  พารามิเตอร์ไม่บังคับ: เพิ่มลิงก์ {{หลักหมวดหมู่}} สำหรับบทความประจำปีที่ตรงกับหมวดหมู่นี้ โดยที่ไม่ต้องใส่คำว่า "ใน" หรือ "ในปี" หรือ "พ.ศ." แม่แบบจะเติมให้


พารามิเตอร์ที่เหลือใช้สำหรับจัดหมวดหมู่หน้าที่ใช้แม่แบบนี้

 • parent = หมวดหมู่แม่
  พารามิเตอร์ไม่บังคับ: ชื่อหมวดหมู่เต็ม (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า "หมวดหมู่:") หน้านี้จะถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ระบุ หมวดหมู่นี้ควรเป็นหมวดหมู่ที่หน้านี้และหน้าสำหรับ พ.ศ. อื่น ๆ จะถูกจัดไว้รวมกัน (หมวดหมู่นี้มักจะมีชื่อว่า "ชื่อหัวข้อแบ่งตามปี" หรือ "ชื่อหัวข้อในคริสต์ทศวรรษ XXXX") โดย sortkey จะถูกกำหนดอัตโนมัติเป็นเลขปี พ.ศ.
 • subcat = หมวดหมู่ย่อยปี
  พารามิเตอร์ไม่บังคับ: ชื่อหมวดหมู่เต็ม (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า "หมวดหมู่:") หน้านี้จะถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ระบุ หมวดหมู่นี้ควรเป็นหมวดหมู่สำหรับหัวข้อใหญ่ที่เกี่ยวกับปี พ.ศ. เดียวกัน หากไม่ระบุพารามิเตอร์นี้ หน้านี้จะถูกจัดในอยู่ในหมวดหมู่ พ.ศ. ของปีเดียวกัน โดยใช้ sortkey ตามพารามิเตอร์ถัดไป
 • sortkey = sortkey ของ subcat
  หากไม่ระบุ จะไม่ใช้ sortkey (ปกติชื่อบทความภาษาไทยจะเรียงถูกต้องอยู่แล้ว ไม่เหมือนบทความภาษาอังกฤษที่ใช้ปีขึ้นต้น จึงมักจะไม่จำเป็นต้องใช้ sortkey)

ตัวอย่าง[แก้]

เมื่อนำไปใช้ในหน้า หมวดหมู่:วอลเลย์บอลในปี พ.ศ. 2538:

{{หมวดหมู่แบ่งตามปี
| m = 1
| c = 9
| d = 9
| y = 5
| cat = วอลเลย์บอลในปี
| in = วอลเลย์บอล
| parent = วอลเลย์บอลในแต่ละปี
| subcat = กีฬาในปี
}}
 • แสดงเส้นเวลาและลิงก์บทความหลักตามด้านล่าง