แม่แบบ:วิกิพีเดียในภาษาอื่น

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นอกจากภาษาไทยแล้ว วิกิพีเดียยังมีรุ่นภาษาอื่นอีกทั้งหมด 324 ภาษา โดยวิกิพีเดียขนาดใหญ่แสดงรายการด้านล่างนี้