ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:วิกิซอร์ซภาษาอื่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้[แก้]

แม่แบบนี้เพื่อเชื่อมโยงไปยัง เอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาต้นฉบับ ในวิกิซอร์ซภาษาอื่น
โดยควรใช้คู่กับ {{วิกิซอร์ซ}} ซึ่งเชื่อมโยงไปยัง เอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย ประกอบกัน
(แม้ว่าจะมีลิงก์ข้ามภาษาเชื่อมโยงแต่ละเอกสาร แต่บางเอกสารยึดถือภาษาต้นฉบับดั้งเดิมเป็นสำคัญ
หรือนอกจากนี้ บางเอกสารยังไม่เคยได้รับการแปลเป็นภาษาไทย หรือยังไม่สร้างในวิกิซอร์ซภาษาไทย จึงใช้แม่แบบนี้ชดเชยได้)

วิธีใช้[แก้]

1. คัดลอกและวางข้อความนี้ไว้ในหัวข้อแหล่งข้อมูลอื่น

{{วิกิซอร์ซภาษาอื่น|||}}

2. แก้ค่าพารามิเตอร์ให้ถูกต้องตามบทความนั้นโดยแม่แบบนี้มีพารามิเตอร์ 3 ค่า ได้แก่

{{วิกิซอร์ซภาษาอื่น|1|2|3}}
พารามิเตอร์ ค่าที่ใส่ ข้อแนะนำเพิ่ม / ค่าเริ่มต้น
1 โดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ โดยหาจากวิกิซอร์ซภาษาอื่น *
2 ชื่อหน้าที่ต้องการเชื่อมโยงไปถึง *
3 ชื่อที่ปรากฏในกล่องของหน้านี้ ค่าเริ่มต้นปรากฏตาม 2

ตัวอย่าง[แก้]

{{วิกิซอร์ซภาษาอื่น|he|ביבליה}}
{{วิกิซอร์ซภาษาอื่น|en|Bible}}
ผลลัพธ์


คำแนะนำเพิ่มเติม[แก้]

1. ควรใช้เฉพาะบทความที่มีเอกสารต้นฉบับที่ฉบับดั้งเดิมเป็นภาษาอื่นเท่านั้น แต่ถ้าฉบับภาษาไทยเป็นต้นฉบับไม่ควรใช้

เช่น

2. บทความหนึ่งควรใช้เพียง 1 กล่องหรือ 2 กล่อง เท่านั้น ได้แก่ เอกสารที่เป็นต้นฉบับก่อนฉบับภาษาไทย และ/หรือ ต้นฉบับของต้นฉบับอันดับแรกสุด

เช่น 'ต้นฉบับภาษาฮีบรูแปลเป็นภาษากรีก ต้นฉบับภาษากรีกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยและภาษาเยอรมัน'
ควรอ้างไปยังภาษาฮีบรูก่อน และอาจอ้างภาษาอังกฤษ แต่ไม่ควรอ้างภาษากรีกและภาษาเยอรมัน

3. ควรใช้คู่กับ {{วิกิซอร์ซ}} เสมอ เว้นแต่ยังไม่มีฉบับแปลในภาษาไทย

ถึงกระนั้นโอกาสต่อไปควรสร้างฉบับแปลในภาษาไทยขึ้นเองถ้าทำได้ และใส่แม่แบบทั้งสองคู่กัน

ดูเพิ่ม[แก้]