แม่แบบ:วันที่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

25 กุมภาพันธ์

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน[แก้]

แม่แบบนี้ใช้ตัวแปรเสริมได้ดังนี้:

{{วันที่|<date to be formatted>|<date formatting style>}}

  • <date to be formatted> (ไม่บังคับ) วันที่ที่จะจัดรูปแบบ ใส่ปีเป็นปี ค.ศ. หากไม่ใส่แม่แบบจะแสดงวันที่ปัจจุบัน
  • <date formatting style> ควบคุมรูปแบบวันที่ในการแสดงผล ค่าที่ยอมรับสำหรับตัวแปรเสริมที่สองคือ:
  • DMY d mmmm yyyy เช่น5 กันยายน 2562 เป็นค่าปริยายหากไม่ระบุ
  • MDY mmmm d, yyyy เช่น กันยายน 5, 2562
  • YMD yyyy mmmm d เช่น 2562 กันยายน 5
  • ISO จัดรูปแบบตาม ISO 8601 คือ yyyy-mm-dd เช่น 2019-09-05
  • NONE ไม่จัดรูปแบบ โดยจะส่งกลับตามค่าที่ได้รับ

ตัวอย่าง[แก้]

กรณีใช้งานถูกต้อง[แก้]

รูปแบบ ใช้งาน ผลลัพธ์
ไม่ได้ระบุอะไร {{date|2006-08-04}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|Aug 4, 2006}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|4 August 2006}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|4 August}} 4 สิงหาคม
{{date|Aug 4}} 4 สิงหาคม
{{date|}} 25 กุมภาพันธ์ (missing year)
{{date}} 25 กุมภาพันธ์
{{date|2=}} 25 กุมภาพันธ์
DMY format {{date|2006-08-04|DMY}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|2006-08-04|DMY|ce=y}} (ให้แสดงปี ค.ศ.) 4 สิงหาคม 2006
{{date|Aug 4, 2006|DMY}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|4 August 2006|DMY}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|4 August|DMY}} 4 สิงหาคม
{{date|Aug 4|DMY}} 4 สิงหาคม
{{date||DMY}} 25 กุมภาพันธ์ (missing year)
{{date|2=DMY}} 25 กุมภาพันธ์
{{date|{{date}}|DMY}} 25 กุมภาพันธ์
MDY format {{date|2006-08-04|MDY}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|Aug 4, 2006|MDY}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|4 August 2006|MDY}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|4 August|MDY}} สิงหาคม 4
{{date|Aug 4|MDY}} สิงหาคม 4
{{date||MDY}} กุมภาพันธ์ 25 (missing year)
{{date|2=MDY}} กุมภาพันธ์ 25
{{date|{{date}}|MDY}} กุมภาพันธ์ 25
YMD format {{date|2006-08-04|YMD}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|Aug 4, 2006|YMD}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|4 August 2006|YMD}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|4 August|YMD}} สิงหาคม 4
{{date|Aug 4|YMD}} สิงหาคม 4
{{date||YMD}} กุมภาพันธ์ 25 (missing year)
{{date|2=YMD}} กุมภาพันธ์ 25
{{date|{{date}}|YMD}} กุมภาพันธ์ 25
ISO format {{date|2006-08-04|ISO}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|Aug 4, 2006|ISO}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|4 August 2006|ISO}} 4 สิงหาคม 2549
{{date|4 August|ISO}} --08-04
{{date|Aug 4|ISO}} --08-04
{{date|{{#time: --m-d}}|ISO}} --02-25 (missing year)
{{date|2=ISO}} กุมภาพันธ์ 25
{{date|{{date}}|ISO}} กุมภาพันธ์ 25
none format {{date|2006-08-04|none}} 2006-08-04
{{date|Aug 4, 2006|none}} Aug 4, 2006
{{date|4 August 2006|none}} 4 August 2006
{{date|4 August|none}} 4 August
{{date|Aug 4|none}} Aug 4
{{date||none}} (blank)
{{date|2=none}} (blank)
{{date|{{date}}|none}} 25 กุมภาพันธ์

การใช้งานแบบอื่น[แก้]

A wide variety of other input formats are handled correctly by the template:

Input Output
{{date|1st December 2008}} (ordinal 'st') 1 ธันวาคม 2551
{{date|June 24 2006}} (missing comma) 24 มิถุนายน 2549
{{date|24 june 2006}} (lowercase month name) 24 มิถุนายน 2549
{{date|24 jun}} (abbreviated month name) 24 มิถุนายน
{{date|June 2006}} มิถุนายน 2549
{{date|2006 June}} 1 มิถุนายน 2549
{{date|05/31/2012}} 31 พฤษภาคม 2555
{{date|31-05-2012}} 31 พฤษภาคม 2555
{{date|31 ธันวาคม 2022}} (ภาษาไทยก็ใช้ได้) 31 ธันวาคม 2565
{{date|15 ม.ค. 2022}} (ตัวย่อก็ใช้ได้) 15 มกราคม 2565

กรณีใช้ไม่ได้[แก้]

หากมีข้อผิดพลาดจะแสดงข้อมูลที่ได้รับมา

Input Output
{{date|23007-031-24}} 23007-031-24
{{date|[[1 December]] [[2008]]|YMD}} 1 December 2008
{{date|1 December [[2008 in film|2008]]|MDY}} 1 December 2008
{{date|2008 December 1|DMY}} 2008 December 1 (expected: 1 ธันวาคม 2551)
{{date|2008 December 1|MDY}} 2008 December 1 (expected: 1 ธันวาคม 2551)
{{date|2008 December 1|ISO}} 2008 December 1 (expected: 1 ธันวาคม 2551)
{{date|June 2006|ISO}} มิถุนายน 2549 (missing day, expected: 2006-06--)
{{date|--08-24}} --08-24
{{date|-08-24}} 26 กุมภาพันธ์ 2567
{{date|08-24}} 08-24
{{date|2006-08--}} 2006-08--
{{date|2006-08-}} 2006-08-
{{date|32 Aug}} 32 Aug
{{date|932 Aug}} 932 Aug
{{date|0932 Aug}} 0932 Aug
{{date|Aug 32}} Aug 32
{{date|Aug 932}} Aug 932
{{date|Aug 0932}} Aug 0932
{{date|31/05/2012}} 31/05/2012 (expected 31 พฤษภาคม 2555)
{{date|05-31-2012}} 05-31-2012 (expected 31 พฤษภาคม 2555)
{{date|May 18, 2019|YDM}} 18 พฤษภาคม 2562 (expected 2019 18 พฤษภาคม)
{{date|12 กุมภาพันธ์ 2566|YDM}} 12 กุมภาพันธ์ 3109 (ให้ใช้ปี ค.ศ. เป็นค่านำเข้าเสมอ)
ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ วันที่

ปรับรูปแบบวันที่

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้ต้องการการจัดรูปแบบพารามิเตอร์แบบอินไลน์

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
ข้อความวันที่1

ข้อความวันที่ที่ต้องการจัดรูปแบบ ใช้ปี ค.ศ. เสมอ

ค่าปริยาย
วันที่ปัจจุบัน
ตัวอย่าง
12 กุมภาพันธ์ 2002
วันที่แนะนำ
รูปแบบ2

รูปแบบที่ต้องการ

ค่าที่แนะนำ
DMY MDY YMD ISO NONE
ค่าปริยาย
DMY
ตัวอย่าง
DMY
สตริงเลือกได้
แสดงเป็นลิงก์หรือไม่3

ต้องการให้แสดงวันที่ที่ออกมาเป็นลิงก์หรือไม่

ตรรกะเลือกได้
ใช้ปี ค.ศ. หรือไม่ce

โดยปริยายปีที่ส่งออกมาจะเป็นปี พ.ศ. เปิดตัวเลือกนี้เพื่อให้แสดงเป็นปี ค.ศ.

ตรรกะเลือกได้