แม่แบบ:ล่าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบนี้ใช้สำหรับแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 คอลัมน์แบบเก่า ซึ่งเป็นความสามารถย้อนกลับ (backward compatibility) ของแม่แบบ {{col-end}}

วิธีใช้

{{บน}}
ข้อความในคอลัมน์แรก

{{กลาง}}
ข้อความในคอลัมน์สอง

{{ล่าง}}