แม่แบบ:ผังยูนิโคด ละติน พื้นฐาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ละติน พื้นฐาน
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+000x
U+001x
U+002x ! " # $ % & ' ( )   + , - [[.]] /
U+003x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [[:]] ; [[<]] = [[>]] ?
U+004x @ A B C D E F G H I J K L M N O
U+005x P Q R S T U V W X Y Z [[[]] \ [[]]] ^ [[_]]
U+006x ` a b c d e f g h i j k l m n o
U+007x p q r s t u v w x y z [[{]] [[|]] [[}]] ~