แม่แบบ:บทความฉบับร่าง/doc

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การใช้งาน

อย่าใช้แม่แบบนี้ใน เนมสเปซหลัก หากใช้ แม่แบบนี้จะไม่แสดงผล สำหรับบทความที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาในเนมสเปซหลัก ให้ใช้ {{กำลังปรับปรุง}} แทน

การแสดงผลแบบปกติ

หากใส่โค้ด {{Draft article}} แม่แบบจะแสดงผลเป็น

การแสดงผลแบบสังเขป

หากใส่โค้ด {{Draft article|brief=yes}} แม่แบบจะแสดงผลเป็น

หมวดหมู่

ใช้โค้ด {{บทความฉบับร่าง|subject=ใส่หัวเรื่องด้านล่างนี้}} เพื่อจัดเข้าหมวด

 • เกษตรกรรม|อาหาร|เครื่องดื่ม|เกษตรกรรม อาหารและเครื่องดื่ม
 • ศิลปะ|สถาปัตยกรรม|ศิลปะและสถาปัตยกรรม=ฉบับร่างเกี่ยวกับศิลปะและสถาปัตยกรรม
 • วิศวกรรม|เทคโนโลยี|วิศวกรรมและเทคโนโลยี=ฉบับร่างเกี่ยวกับวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • ภูมิศาสตร์|สถานที่|ภูมิศาสตร์และสถานที่=ฉบับร่างเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และสถานที่
 • ประวัติศาสตร์=ฉบับร่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
 • ภาษา|วรรณคดี|ภาษาและวรรณคดี=ฉบับร่างเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี
 • คณิต|คณิตศาสตร์=ฉบับร่างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
 • สื่อ|ละคร|สื่อและละคร=ฉบับร่างเกี่ยวกับสื่อและละคร
 • ดนตรี=ฉบับร่างเกี่ยวกับดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ=ฉบับร่างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ปรัชญา|ศาสนา|ปรัชญาและศาสนา=ฉบับร่างเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา
 • สังคมศาสตร์|สังคม|สังคมศาสตร์และสังคมมนุษย์=ฉบับร่างเกี่ยวกับสังคมศาสตร์และสังคมมนุษย์
 • กีฬา|นันทนาการ|กีฬาและนันทนาการ=ฉบับร่างเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ
 • วิดีโอเกม=ฉบับร่างเกี่ยวกับวิดีโอเกม
 • การสงคราม=ฉบับร่างเกี่ยวกับการสงคราม