แม่แบบ:กล่องผู้ใช้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้อความ
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้[แก้]

แม่แบบนี้ใช้สำหรับสร้าง กล่องผู้ใช้ โดยจะเป็นส่วนประกอบของกล่องผู้ใช้อันใหม่ หรือจะใช้แม่แบบนี้โดยตรงในหน้าผู้ใช้ก็ได้

วิธีใช้[แก้]

การใช้พารามิเตอร์แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค่าที่แสดงไว้เป็นค่าปริยายของแม่แบบนี้ พารามิเตอร์ทุกตัวไม่จำเป็นต้องใส่ (optional)

{{กล่องผู้ใช้
| จัดลอย = left
| ความกว้างขอบ = 1
| สีขอบ = #999
| สีพื้นหลัง = #EEE
| สีพื้นหลังรูป = #DDD
| ขนาดฟอนต์รูป = 14
| สีฟอนต์รูป = black
| ระยะห่างรูป = 1pt
| ระยะบรรทัดรูป = 1.25em
| ค่าอื่นของรูป =
| รูป = ไฟล์:Example.jpg
| ขนาดรูป = 40x40 (ไม่ต้องมี px)
| ข้อความแทนภาพ = Example
| ขนาดฟอนต์ข้อความ = 8
| ระยะห่างข้อความ = 4pt
| ระยะบรรทัดข้อความ = 1.25em
| สีฟอนต์ข้อความ = black
| ค่าอื่นของข้อความ =
| ข้อความ =
| กลุ่มผู้ใช้ =
}}
{{Userbox
| float = left
| border-width = 1
| border-color = #999
| info-background = #EEE
| logo-background = #DDD
| logo-size = 14
| logo-color = black
| logo-padding = 1pt
| logo-line-height = 1.25em
| logo-other-param =
| logo = Image:Example.jpg
| logo-size = 40x40 (without px)
| logo-text = Example
| info-size = 8
| info-padding = 4pt
| info-line-height = 1.25em
| info-color = black
| info-other-param =
| info =
| user-category =
}}
 • จัดลอย - การจัดตำแหน่งกล่อง สามารถใส่ค่า left หรือ right
 • ความกว้างขอบ - ความกว้างเป็นพิกเซล (px) ของเส้นขอบของกล่อง
 • สีขอบ - สีของเส้นขอบของกล่อง
 • สีพื้นหลัง - สีพื้นหลังโดยรวมของกล่อง ทั้งส่วนของรูปและข้อความ
 • สีพื้นหลังรูป - สีพื้นหลังของรูป กรณีที่รูปมีขอบว่างเหลือจะเห็นได้ชัดเจน
 • ขนาดฟอนต์รูป - ขนาดฟอนต์เป็นพอยต์ (pt) ของข้อความที่ปรากฏแทนรูป ในกรณีที่ต้องการใช้ตัวอักษรแสดงแทนรูป
 • สีฟอนต์รูป - สีของข้อความที่ปรากฏแทนรูป
 • ระยะห่างรูป - ระยะห่างวัดจากเส้นขอบถึงรูป ค่านี้จำเป็นต้องใส่หน่วย
 • ระยะบรรทัดรูป - ระยะบรรทัดของข้อความที่ปรากฏแทนรูป ค่านี้จำเป็นต้องใส่หน่วย
 • ค่าอื่นของรูป - สไตล์ชีตอื่นๆ ที่ต้องการเขียนเพิ่มเติมในส่วนของรูป
 • รูป - รูปที่ต้องการใส่ จำเป็นต้องใส่เนมสเปซ "ภาพ:" ลงไปด้วย ขนาดของรูปจะลดลงเหลือไม่เกิน 40x40 พิกเซล
 • ข้อความแทนภาพ - ข้อความที่จะแสดงแทนภาพในกรณีที่รูปภาพไม่มี
 • ขนาดฟอนต์ข้อความ - ขนาดฟอนต์เป็นพอยต์ (pt) ของข้อความด้านขวา
 • ระยะห่างข้อความ - ระยะห่างวัดจากเส้นขอบถึงข้อความ ค่านี้จำเป็นต้องใส่หน่วย
 • ระยะบรรทัดข้อความ - ระยะบรรทัดของข้อความด้านขวา
 • สีฟอนต์ข้อความ - สีของข้อความด้านขวา
 • ค่าอื่นของข้อความ - สไตล์ชีตอื่นๆ ที่ต้องการเขียนเพิ่มเติมในส่วนของข้อความด้านขวา
 • ข้อความ - ข้อความที่ต้องการ
 • กลุ่มผู้ใช้ - ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มผู้ใช้ ผู้ใช้ที่นำกล่องไปติดไว้ จะถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่นี้

ในกรณีไม่ใส่ชื่อพารามิเตอร์ จะสามารถใส่ได้มากที่สุด 6 พารามิเตอร์ และมีความหมายดังนี้ตามลำดับ

{{กล่องผู้ใช้ | สีพื้นหลังรูป | สีพื้นหลัง | รูป | ข้อความ | ขนาดฟอนต์รูป | สีขอบ}}

ดูเพิ่ม[แก้]