ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:กล่องข้อมูล เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ/doc

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กล่องข้อมูลนี้ใช้เพื่อสรุปข้อมูลในเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำหลาย ๆ ประเภท (เช่น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ งานแสดงสินค้า งานเทศกาล งานประชุม นิทรรศการ เป็นต้น) แม้ว่าจะไม่สามารถใช้ข้อกำหนดทั้งหมดได้กับกิจกรรมทุกประเภท

{{กล่องข้อมูล เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ}} อาจใช้เพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ โดยปกติจะอยู่ที่ด้านบนของบทความ สำหรับกิจกรรมที่จัดเพียงครั้งเดียวให้ใช้ {{กล่องข้อมูล เหตุการณ์}}

คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อมูลได้โดยการวางแม่แบบตามที่แสดงด้านล่างลงในบทความ จากนั้นกรอกข้อมูลในช่องที่ต้องการ พารามิเตอร์ใด ๆ ที่เว้นว่างไว้จะไม่แสดง

การใช้งาน[แก้]

{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]]
{{{logo_caption}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
สถานะ{{{status}}}
ประเภท{{{genre}}}
วันที่{{{date}}}
เริ่มต้น{{{begins}}}
สิ้นสุด{{{ends}}}
ความถี่{{{frequency}}}
สถานที่{{{venue}}}
ที่ตั้ง{{{location}}}
พิกัดภูมิศาสตร์{{{coordinates}}}
ประเทศ{{{country}}}
ช่วงปี{{{years_active}}}
ประเดิม{{{first}}}
ผู้จัดงาน{{{founder_name}}}
ล่าสุด{{{last}}}
เหตุการณ์ก่อนหน้า{{{prev}}}
เหตุการณ์ถัดไป{{{next}}}
ผู้เข้าร่วม{{{participants}}}
ผู้เข้าชม{{{attendance}}}
ความจุ{{{capacity}}}
พื้นที่{{{area}}}
ต้นทุน{{{budget}}}
กิจกรรม{{{activity}}}
ผู้นำ{{{leader_name}}}
ผู้ร่วมอุปถัมภ์{{{patron}}}
จัดโดย{{{organised}}}
สถานะการยื่นภาษี{{{filing}}}
ผู้มีชื่อเสียง{{{people}}}
องค์กรที่จัดงาน{{{member}}}
ผู้สนับสนุน{{{sponsor}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
{{{current}}}
{{{footnotes}}}
{{Infobox recurring event
|name       = <!--ใช้ชื่อบทความหากละไว้-->
|native_name    = 
|native_name_lang = 
|logo       = 
|logo_alt     = 
|logo_caption   = 
|logo_size     = 
|image       = 
|image_size    = 
|alt        = 
|caption      = 
|status      = <!-- เช่น ถูกยกเลิก, จัดอยู่, ถูกเลื่อน เป็นต้น -->
|genre       = <!-- เช่น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ, งานแสดงสินค้า, เทศกาล, การประชุม, นิทรรศการ เป็นต้น -->
|date       = <!-- {{start date|YYYY|mm|dd}} "dates=" ก็ใช้ได้ แต่อย่าใช้ทั้งคู่ -->
|begins      = <!-- {{start date|YYYY|mm|dd}} -->
|ends       = <!-- {{end date|YYYY|mm|dd}} -->
|frequency     = <!-- ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาส, ทุกครึ่งปี, ทุกปี, ทุก ๆ 2 ปี, วันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นต้น -->
|venue       = 
|location     = 
|coordinates    = <!-- {{coord|LAT|LON|type:event|display=inline,title}} --> 
|country      = 
|years_active   = <!-- {{age|YYYY|mm|dd}} วันที่จัดครั้งแรก -->
|first       = <!-- {{start date|YYYY|mm|dd}} "founded=" และ "established=" ก็ใช้ได้ -->
|founder_name   = <!-- หรือ | founders = -->
|last       = <!-- วันที่จัดครั้งล่าสุด หากไม่มีการจัดงานอีกให้ใช้ {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
|prev       = 
|next       = 
|participants   = 
|attendance    = 
|capacity     = 
|area       = 
|budget      = 
|activity     = 
|leader_name    = 
|patron      = 
|organised     = <!-- "organized=" ก็ใช้ได้ -->
|filing      = 
|people      = 
|member      = 
|sponsor      = <!-- | หรือ sponsors = -->
|website      = <!-- {{URL|example.com}} -->
|current      = 
|footnotes     = 
}}

พารามิเตอร์[แก้]

 • |name= – ชื่อของเหตุการณ์ หากไม่ระบุจะใช้ชื่อบทความโดยอัตโนมัติ
 • |native_name= – ชื่อเหตุการณ์ในภาษาต่างประเทศหากแตกต่างกัน
 • |native_name_lang= – รหัส ISO 639-2 สำหรับชื่อภาษาต่างประเทศ เช่น 'fr' สำหรับภาษาฝรั่งเศส
 • |logo= – ชื่อไฟล์โลโก้
 • |logo_size= – ขนาดของโลโก้ ค่าเริ่มต้นคือ frameless
 • |logo_caption= – คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับโลโก้
 • |image= – ชื่อไฟล์ภาพกิจกรรม
 • |imagesize= – ขนาดของภาพกิจกรรม ค่าเริ่มต้นคือ frameless
 • |caption= – คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับภาพกิจกรรม
 • |status= – สถานะของงาน
 • |genre= – ประเภทของงาน
 • |date= หรือ |dates= – (จำเป็นสำหรับกิจกรรมที่จัดวันเดียว) วันที่จัดกิจกรรมวันเดียว
 • |begins= – (จำเป็นสำหรับกิจกรรมที่จัดหลายวัน) วันที่เริ่มต้นจัดกิจกรรมหลายวัน
 • |ends= – (จำเป็นสำหรับกิจกรรมที่จัดหลายวัน) วันที่สิ้นสุดจัดกิจกรรมหลายวัน
 • |frequency= – ความถี่ของการจัดงาน (เช่น ทุกเดือน, ทุกปี)
 • |venue= – ชื่อสถานที่ที่จัดงานนี้โดยโดยเฉพาะ (ทางเลือกแทน location)
 • |location= – ชื่อสถานที่ที่จัดงาน
 • |coordinates= – ใช้ {{Coord}} ร่วมกับ display=inline,title
 • |country= – ประเทศที่จัดงาน (ทางเลือกแทน location)
 • |years_active= – ปีที่มีการจัดกิจกรรม
 • |first= หรือ |founded= – วันที่จัดกิจกรรมครั้งแรก ใช้ {{Start date}}
 • |founder_name= – บุคคลหรือองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดงานในครั้งแรก หากมีมากกว่าหนึ่งให้ใช้ |founders=
 • |last= – วันที่ของเหตุการณ์ล่าสุด ใช้ {{End date}}
 • |prev= – ชื่อ (หรือลิงก์) ไปยังเหตุการณ์ก่อนหน้า
 • |next= – ชื่อ (หรือลิงก์) ไปยังเหตุการณ์ถัดไป
 • |participants= – จำนวนผู้เข้าร่วมโดยทั่วไป
 • |attendance= – จำนวนผู้ชมในงาน
 • |area= – พื้นที่ที่ผู้เข้าร่วมใช้จัดงาน
 • |budget= – รายได้หรือค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่มากขึ้น
 • |activity= – กิจกรรมสำคัญภายในงาน แยกหลายค่าโดยใช้ {{Plainlist}} หรือ {{Flatlist}}
 • |patron= หรือ |patrons= – ผู้อุปถัมภ์
 • |organised= หรือ |organized= – ผู้จัดงาน
 • |filing= – สถานะการยื่นภาษีของรัฐบาลกลาง ค่าที่เป็นไปได้บางค่า ได้แก่ องค์กร 501(c)(3), วิสาหกิจเอกชน, องค์กรแสวงหาผลกำไร เป็นต้น
 • |people= – ผู้ที่มีชื่อเสียง
 • |member= – องค์กรขนาดใหญ่
 • |sponsor= – ผู้สนับสนุนเหตุการณ์ถ้ามี หากมีมากกว่าหนึ่งให้ใช้ |sponsors=
 • |website= – ใช้ {{URL}}
 • |current= – วิกิลิงก์ไปยังชื่อของบทความที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
 • |footnotes= – หมายเหตุ

รูปแบบย่อสำหรับงานประชุม[แก้]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
สถานะ{{{status}}}
ประเภท{{{genre}}}
สถานที่{{{venue}}}
ที่ตั้ง{{{location}}}
พิกัดภูมิศาสตร์{{{coordinates}}}
ประเทศ{{{country}}}
ประเดิม{{{first}}}
ล่าสุด{{{last}}}
ผู้เข้าชม{{{attendance}}}
จัดโดย{{{organizer}}}
สถานะการยื่นภาษี{{{filing}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล งานประชุม
|name    = 
|image    = 
|alt     = 
|caption   = 
|status   = 
|genre    = 
|venue    = 
|location  = 
|coordinates = 
|country   = 
|first    = 
|last    = 
|attendance = 
|organizer  = 
|filing   = 
|website   = 
|footnotes  = 
}}

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]