แม่แบบ:กล่องข้อมูล เซลล์ประสาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
{{{name}}}
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน[แก้]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1.14|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
[[File:{{{image2}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt2}}}|upright=1.14|{{{alt2}}}]]
{{{caption2}}}
รายละเอียด
การออกเสียง{{{pronunciation}}}
ระบบ{{{system}}}
ที่ตั้ง{{{location}}}
รูปร่าง{{{morphology}}}
หน้าที่{{{function}}}
สารส่งผ่านประสาท{{{neurotransmitter}}}
การเชื่อมก่อนจุดประสานประสาท{{{afferents}}}
การเชื่อมหลังจุดประสานประสาท{{{efferents}}}
ตัวระบุ
ภาษาละติน{{{latin}}}
คำย่อ{{{acronym}}}
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์
{{กล่องข้อมูล เซลล์ประสาท
| name       = 
| image      = 
| caption     = 
| location     = 
| function     = 
| neurotransmitter = 
| morphology    = 
| afferents    = 
| efferents    = 
| pronunciation  = 
}}

ตัวอย่าง[แก้]

Purkinje cell
Drawing of pigeon Purkinje cells (A) by Santiago Ramon y Cajal
รายละเอียด
การออกเสียง/pɜːrˈkɪni/ pur-kin-jee
ที่ตั้งCerebellum
รูปร่างflat dendritic arbor
หน้าที่inhibitory projection neuron
สารส่งผ่านประสาทGABA
การเชื่อมก่อนจุดประสานประสาทParallel fibers and Climbing fibers
การเชื่อมหลังจุดประสานประสาทCerebellar deep nuclei
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์
{{กล่องข้อมูล เซลล์ประสาท
| name       = Purkinje cell
| image      = PurkinjeCell.jpg
| caption     = Drawing of pigeon Purkinje cells (A) by [[Santiago Ramon y Cajal]]
| location     = [[Cerebellum]]
| function     = inhibitory projection neuron
| neurotransmitter = [[GABA]]
| morphology    = flat dendritic arbor
| afferents    = [[Parallel fiber]]s and [[Climbing fiber]]s
| efferents    = Cerebellar deep nuclei
| pronunciation  = {{IPAc-en|p|ɜːr|ˈ|k|ɪ|n|dʒ|i}} {{respell|pur|KIN|jee}}
}}

พารามิเตอร์มาตรฐาน[แก้]

กล่องข้อมูลนี้เป็นหนึ่งในกล่องข้อมูลกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้พารามิเตอร์ร่วมกัน ประกอบด้วย:

รายละเอียด
Name = English name for structure
Pronunciation = Pronunciation of name, if term is not commonly used
Image = top image (omit "Image:")
Width = width of top image (in pixels, default=250)
Caption = caption under top image
Image2 = second top image (omit "Image:")
Width2 = width of second image (in pixels, default=250)
Caption2 = caption under second top image
System = Relevant body system (e.g., Circulatory system)
ตัวระบุ
Latin = Latin name for structure
Greek = Greek name for structure, if relevant to anatomy / medical use
Acronym = Acronym, if in common use
ป้อนอัตโนมัติ
TA, TH, TE, MeSH, FMA, NeuroLex, NeuroNames These fields are automatically filled from Wikidata, and edits can no longer be made through infoboxes.
Link All templates in this series provide a link to the relevant Anatomical terminology articles - eg Anatomical terms of bone for Template:Infobox bone, etc.

พารามิเตอร์เฉพาะ[แก้]

พารามิเตอร์เฉพาะสำหรับแม่แบบนี้คือ (พิจารณาตัวพิมพ์เล็กและใหญ่):

location = anatomical region(s) where neuron is found
function = brief description of primary function
neurotranmitter = listing of neuron's neurotransmitter(s)
morphology = brief description of neuronal morphology
afferents = listing of neuron's afferent connection(s)
efferents = listing of neuron's efferent connection(s)

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]