แม่แบบ:กล่องข้อมูล สัตว์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน[แก้]

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article. All fields are optional and unused parameter names can be left blank or omitted.

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ฉายาอื่น ๆ{{{othername}}}
สปีชีส์{{{species}}}
สายพันธุ์{{{breed}}}
เพศ{{{sex}}}
เกิด{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
ฟักไข่{{{hatch_name}}}
{{{hatch_date}}}
{{{hatch_place}}}
ตาย{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
สาเหตุการตาย{{{death_cause}}}
ที่ไว้ซาก{{{resting_place}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
อาชีพ{{{occupation}}}
นายจ้าง{{{employer}}}
บทบาทที่โดดเด่น{{{role}}}
ปีปฏิบัติงาน{{{years_active}}}
เป็นที่รู้จักสำหรับ{{{known_for}}}
ผู้ฝึกสอน{{{tricks}}}
ยศ{{{title}}}
ช่วงปฏิบัติงาน{{{term}}}
ก่อนหน้า{{{predecessor}}}
ถัดไป{{{successor}}}
เจ้าของ{{{owner}}}
ที่พำนัก{{{residence}}}
พ่อแม่{{{parents}}}
คู่ครอง{{{mate}}}
ทายาท{{{children}}}
น้ำหนัก{{{weight}}}
ส่วนสูง{{{height}}}
สัณฐาน{{{appearance}}}
ตั้งชื่อตาม{{{namedafter}}}
รางวัล{{{awards}}}
{{{module}}}
{{{module2}}}
{{{module3}}}
{{{module4}}}
{{{module5}}}
{{{website}}}
หมายเหตุ
{{{footnotes}}}
{{Infobox animal
| name          = 
| image          = 
| image_upright      = 
| landscape        = <!-- yes, if wide image, otherwise leave blank -->
| alt           = <!-- descriptive text for use by speech synthesis (text-to-speech) software -->
| caption         = 
| othername        = 
| species         = 
| breed          = 
| sex           = 
| birth_name       = <!-- (or hatch_name= value; for non-mammals) -->
| birth_date       = <!-- (or hatch_date= value; for non-mammals) -->
| birth_place       = <!-- (or hatch_place= value; for non-mammals)-->
| death_date       = 
| death_place       = 
| death_cause       =
| resting_place      = 
| resting_place_coordinates = 
| nationality       = <!-- use only when necessary per [[WP:INFONAT]] -->
| occupation       = 
| employer        = 
| role          = 
| years_active      = 
| known_for        = 
| tricks         = 
| awards         = 
| title          = 
| term          = 
| predecessor       = 
| successor        = 
| owner          = 
| residence        = 
| parents         = 
| mate          = 
| children        = 
| weight         = 
| height         = 
| appearance       = 
| namedafter       = 
| module         = 
| module2         = 
| module3         = 
| module4         = 
| module5         = 
| website         = 
| footnotes        = 
}}

Parameters[แก้]

Parameter Explanation
name The given name of the animal. Use the animal's common name, typically the name of article, if multiple names are used. If omitted or blank it defaults to the name of the article.
image Image file name. Use only the file name such as abc.jpg, xyz.png, 123.gif, etc. Do not use syntax such as [[File:abc.jpg]] or [[File:abc.jpg|200px]].
image_size For example, 150px
image_upright Image scaling factor, e.g. 1.2 for 120%
landscape Set to "yes" when using wide, short images. The image height (rather than width) will be limited to 200 pixels.
alt The alt attribute for the image, for readers who cannot see the image. See WP:ALT.
caption Photograph caption. Try to include date of photo and the photographer.
birth_name Name at birth if it has changed since birth.
othername Other appellation(s) that the animal has been known by.
species The scientific (aka "Latin") species name of the animal.
breed The breed of the animal.
sex The sex of the animal.
birth_date Date of birth. Consider using {{birth date and age}} if the animal is living, otherwise use {{birth date}}.
birth_place Place of birth: town, city, state, country.
death_date Date of death. Consider using {{death date and age}}.
death_place Place of death: town, city, state, country.
death_cause Should be clearly defined, and should only be included when the cause of death has significance for the subject's notability
resting_place Name of cemetery; place of ash-scattering, etc.
resting_place_coordinates Coordinates of cemetery; place of ash-scattering, etc. using {{coord}} with display=inline,title. For graves, please be as precise as possible.
nationality The country the animal is from.
occupation The occupation(s) animal is known for, e.g. pet, mouser, actor.
employer The employer of the animal.
role If the animal is/was an actor, insert any famous roles the animal is known for.
years_active The years that the animal was active in its career. Use the format:

year of first professional performance–year of final professional appearance

Note: If still active, use "present" in place of the end year.
known A brief description of why the animal is notable.
tricks Notable tricks the animal has been trained to perform.
awards Any awards won.
title Any title the animal has held.
term The years the animal held the title listed above.
predecessor The name of the animal who previously held the title listed above.
successor The name of the animal who subsequently held the title listed above.
owner The animal's owner.
residence Place of residence
parents The names of the animal's notable parent(s) (<br />).
mate The names of especially notable mate(s) of the animal(<br />).
children The names of especially notable offspring of the animal(<br />).
weight The weight of the animal (should also include the date).
height The height of the animal (should also include the date).
appearance The appearance of the animal.
namedafter Who or what the animal was named after.
website The animal's official website. Use only the link such as http://www.example.com/. Do not use syntax such as [http://www.example.com/].
 • module
 • module2
 • module3
 • module4
 • module5
Used for embedding other infoboxes into this one.

Microformat[แก้]

แม่แบบ:UF-species

Tracking category[แก้]

ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช