แม่แบบ:กล่องข้อมูล สนธิสัญญา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน[แก้]

{{{name}}}
{{{long_name}}}
{{{rep}}}
{{{caption}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1.35|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ประเภท{{{type}}}
บริบท{{{context}}}
วันร่าง{{{date_drafted}}}
วันลงนาม{{{date_signed}}}
ที่ลงนาม{{{location_signed}}}
วันตรา{{{date_sealed}}}
วันมีผล{{{date_effective}}}
เงื่อนไข{{{condition_effective}}}
วันหมดอายุ{{{date_expiration}}}{{{date_expiry}}}
ใช้ชั่วคราว{{{provisional_application}}}
ผู้ไกล่เกลี่ย{{{mediators}}}
ผู้เจรจา{{{negotiators}}}
ผู้ลงนามแรกเริ่ม{{{original_signatories}}}
ผู้ลงนาม{{{signatories}}}
ภาคี{{{parties}}}
ผู้ให้สัตยาบัน{{{ratifiers}}}
ผู้เก็บรักษา{{{depositor}}}
ผู้เก็บรักษา{{{depositories}}}
อ้างอิง{{{citations}}}
ภาษา{{{language}}}{{{languages}}}
[[wikisource:{{{wikisource}}}|{{{wikisource}}}]] ที่ วิกิซอร์ซ
วิกิซอร์ซ
 • [[wikisource:{{{wikisource1}}}|{{{wikisource1}}}]]
 • [[wikisource:{{{wikisource2}}}|{{{wikisource2}}}]]
 • [[wikisource:{{{wikisource3}}}|{{{wikisource3}}}]]
 • [[wikisource:{{{wikisource4}}}|{{{wikisource4}}}]]
 • [[wikisource:{{{wikisource5}}}|{{{wikisource5}}}]]
{{{footnotes}}}
{{Infobox treaty
| name          =
| long_name        =
| image          = <!-- Example.png -->
| image_size       = <!-- 200px -->
| alt           = <!-- alt-text here for accessibility; see [[MOS:ACCESS]] -->
| caption         = <!-- Example caption for either image style -->
| type          =
| context         =
| date_drafted      =
| date_signed       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| location_signed     =
| date_sealed       =
| date_ratified      = <!-- If 3 or more, type 'Multiple dates' linking to a section or footnote -->
| date_effective     =
| condition_effective   =
| amendment        =
| date_expiration     = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} OR: -->
| date_expiry       = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| provisional_application = 
| mediators        = <!-- format this as a bullet list -->
| negotiators       = <!-- format this as a bullet list -->
| original_signatories  = <!-- format this as a bullet list -->
| signatories       = <!-- format this as a bullet list -->
| parties         = <!-- format this as a bullet list -->
| ratifiers        = <!-- format this as a bullet list -->
| depositor        = <!-- OR: -->
| depositories      = <!-- format this as a bullet list -->
| citations        = <!-- format as XX [[Article on Treaty Series|TS]] YYY -->
| language        = <!-- OR: -->
| languages        = <!-- format this as a bullet list -->
| wikisource       = <!-- OR: -->
| wikisource1       = <!-- Up to 5 wikisource variables may be specified -->
| wikisource2       = 
| wikisource3       = 
| wikisource4       = 
| wikisource5       = 
| footnotes        =
}}

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล สนธิสัญญา (อาจล้าสมัย)

Provides a consistent layout for summary information about treaties and international agreements, to appear at the top right of article pages.

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Namename

Short name of the treaty.

ค่าปริยาย
The article name
บรรทัดจำเป็น
Long namelong_name

The official long name of the treaty.

สตริงเลือกได้
Imageimage

Filename for an image to represent the treaty (without the “File:” prefix).

ชื่อหน้าเลือกได้
Image sizeimage_size image_width

Image width for “image”, eg “200px”.

ค่าปริยาย
frameless
บรรทัดเลือกได้
Image alternative textimage_alt alt

Accessible alternative text for “image”.

สตริงเลือกได้
Image borderborder

Border for “image”. “yes” if a border should be applied to the image.

ค่าปริยาย
no
สตริงเลือกได้
Image captioncaption

Caption, either for “image” or for “rep”. If both parameters are supplied, the caption will appear twice.

บรรทัดเลือกได้
Treaty typetype

Type of the treaty.

เนื้อหาเลือกได้
Treaty contextcontext

Historical context for the treaty.

เนื้อหาเลือกได้
Date drafteddate_drafted

The date the treaty was drafted.

บรรทัดเลือกได้
Date signeddate_signed

The date the treaty was signed. Use the template “Start date” to provide this information. This is usually the date of the initial agreement in principle, signed by a senior minister rather than the Head of State, prior to ratification.

บรรทัดเลือกได้
Location signedlocation_signed

The location where the treaty was signed. This should usually include wikilinks.

บรรทัดเลือกได้
Date sealeddate_sealed

The date the treaty was sealed. This is the date of the formal event where the parties affix their States' or Organizations' Great Seals.

บรรทัดเลือกได้
Date ratifieddate_ratified

The date(s) the treaty was ratified. If there is more than one date: For bilateral treaties, list the ratification dates for each party. For multilateral treaties (three or more parties), create a table in the body and wikilink it to the words 'Multiple dates' here; alternatively, you may add a footnote next to 'Multiple dates.'

บรรทัดเลือกได้
Date effectivedate_effective

The date the treaty came into effect.

บรรทัดเลือกได้
Condition effectivecondition_effective

The conditions under which the treaty came into effect.

ตัวอย่าง
Ratification by three signatories.
บรรทัดเลือกได้
Date expireddate_expiry date_expiration

The date the treaty expired. Use the template “End date” to provide this information.

บรรทัดเลือกได้
ReplacesReplaces

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Replaced_byReplaced_by

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Provisional applicationprovisional_application

ไม่มีคำอธิบาย

เนื้อหาเลือกได้
Mediatorsmediators

The people or countries who helped mediate the treaty. This should be formatted as a bullet list; flag icons might also be appropriate.

เนื้อหาเลือกได้
Negotiatorsnegotiators

The people or countries who helped negotiate the treaty. This should be formatted as a bullet list; flag icons might also be appropriate.

เนื้อหาเลือกได้
Original signatoriesoriginal_signatories

The people who *originally* signed the treaty. This should be formatted as a bullet list with flag icons.

เนื้อหาเลือกได้
Signatoriessignatories

The people who signed the treaty. This should be formatted as a bullet list with flag icons.

เนื้อหาเลือกได้
Partiesparties

The countries who are/were party to the treaty. This should be formatted as a bullet list with flag icons.

เนื้อหาเลือกได้
Ratifiersratifiers

The countries who ratified the treaty. This should be formatted as a bullet list with flag icons.

เนื้อหาเลือกได้
Depositordepositor

The depositor for the treaty, if there is only one. This should usually include wikilinks.

บรรทัดเลือกได้
Depositoriesdepositories

The depositories for the treaty, if there are more than one. This should be formatted as a bullet list and should usually include flag icons and wikilinks.

เนื้อหาเลือกได้
Citationscitations

The citation(s) for the treaty. This should be a link to a Treaty series article, formatted as “XX [[Article on Treaty Series|TS]] YYY”

บรรทัดเลือกได้
Languagelanguage

The language of the treaty text, if there is only one. This should usually include a wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Languageslanguages

The languages of the treaty text, if there is more than one. This should be formatted as a bullet list and should usually include wikilinks.

เนื้อหาเลือกได้
Languages CSS classlanguagesclass

The stylesheet class for the list of languages. Ordinarily, this should include “hlist” to allow for formatting an bullet list without bullets.

ค่าปริยาย
hlist
บรรทัดเลือกได้
Wikisource linkwikisource

Link to the treaty text on Wikisource, if only one link is required. Use “wikisource1” to “wikisource5” if more than one link is required.

ชื่อหน้าเลือกได้
Wikisource link #1wikisource1

Link to a treaty text on Wikisource, if more than one link is required. Use “wikisource” if only one link is required.

ชื่อหน้าเลือกได้
Wikisource link #2wikisource2

Link to a treaty text on Wikisource, if more than one link is required. Use “wikisource” if only one link is required.

ชื่อหน้าเลือกได้
Wikisource link #3wikisource3

Link to a treaty text on Wikisource, if more than one link is required. Use “wikisource” if only one link is required.

ชื่อหน้าเลือกได้
Wikisource link #4wikisource4

Link to a treaty text on Wikisource, if more than one link is required. Use “wikisource” if only one link is required.

ชื่อหน้าเลือกได้
Wikisource link #5wikisource5

Link to a treaty text on Wikisource, if more than one link is required. Use “wikisource” if only one link is required.

ชื่อหน้าเลือกได้
Footnotesfootnotes

Any footnotes, formatted if necessary.

เนื้อหาเลือกได้