แม่แบบ:กล่องข้อมูล รูปแบบไฟล์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน[แก้]

{{{name}}}
[[File:{{{icon}}}|{{{icon_size}}}]]
{{{iconcaption}}}
[[File:{{{screenshot}}}|{{{screenshot_size}}}]]
{{{caption}}}
นามสกุลไฟล์{{{extension}}}
ประเภทสื่ออินเทอร์เน็ต{{{mime}}}
ชนิดของโค้ด{{{type_code}}}
Uniform Type Identifier (UTI){{{uniform_type}}}
โครงสร้าง UTI{{{conforms to}}}
Magic number{{{magic}}}
ผู้พัฒนา{{{developer}}}
เปิดตัวครั้งแรก{{{released}}}
รุ่นล่าสุด
{{{latest_release_version}}}
{{{latest_release_date}}}
รูปแบบ{{{type}}}
บรรจุสำหรับ{{{container_for}}}
บรรจุโดย{{{contained_by}}}
แยกสำหรับ{{{extended_from}}}
แยกไปยัง{{{extended_to}}}
มาตรฐาน{{{standard}}}
รูปแบบไฟล์เปิด{{{open}}}
รูปแบบอิสระ{{{free}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
{{กล่องข้อมูล รูปแบบไฟล์
| name = 
| icon = 
| iconcaption = 
| icon_size = 
| screenshot = 
| screenshot_size = 
| caption = 
|_noextcode = 
| extension =        <!-- or: | extensions = -->
|_nomimecode = 
| mime = 
| type_code = 
| uniform_type = 
| conforms_to = 
| magic = 
| developer = 
| released =        <!-- {{start date and age|YYYY|mm|dd|df=yes/no}} -->
| latest_release_version = 
| latest_release_date =   <!-- {{start date and age|YYYY|mm|dd|df=yes/no}} -->
| type = 
| container_for = 
| contained_by = 
| extended_from = 
| extended_to = 
| standard =        <!-- or: | standards = -->
| free = 
| open = 
| url = 
}}

ตัวอย่าง[แก้]

Scalable Vector Graphics
นามสกุลไฟล์.svg, .svgz
ประเภทสื่ออินเทอร์เน็ตimage/svg+xml
ชนิดของโค้ด
 • "svg"
 • "svgz"
Uniform Type Identifier (UTI)public.svg-image
โครงสร้าง UTIpublic.image
public.xml
ผู้พัฒนาW3C
เปิดตัวครั้งแรก4 กันยายน 2001; 22 ปีก่อน (2001-09-04)
รุ่นล่าสุด
1.1 (Second Edition)
16 สิงหาคม 2011; 12 ปีก่อน (2011-08-16)
รูปแบบVector image format
แยกสำหรับXML
มาตรฐานW3C SVG
รูปแบบไฟล์เปิดYes
รูปแบบอิสระYes
เว็บไซต์www.w3.org/Graphics/SVG/
{{กล่องข้อมูล รูปแบบไฟล์
| name = Scalable Vector Graphics
| icon = 
| iconcaption = | screenshot = | caption = 
|_noextcode = on
| extensions = .svg, .svgz
|_nomimecode = on
| mime = image/svg+xml
| type_code = {{hlist |"svg" |"svgz"}}
| uniform_type = <code>public.svg-image</code>
| conforms_to = <code>public.image</code><br/><code>public.xml</code>
| magic = 
| developer = [[World Wide Web Consortium|W3C]]
| released = {{start date and age|2001|09|04|df=yes}}
| latest_release_version = 1.1 (Second Edition)
| latest_release_date = {{start date and age|2011|08|16|df=yes}}
| type = [[Vector image format]]
| container_for = | contained_by = 
| extended_from = [[XML]]
| extended_to = 
| standard = [http://www.w3.org/TR/SVG/ W3C SVG]
| free = Yes
| open = Yes
| url = {{URL|http://www.w3.org/Graphics/SVG/}}
}}
OpenDocument Text
ODF textdocument icon
นามสกุลไฟล์
.odt
ประเภทสื่ออินเทอร์เน็ต
application/vnd.
 oasis.opendocument.
 text
Uniform Type Identifier (UTI)org.oasis.
 opendocument.text
โครงสร้าง UTIorg.oasis-open.
 opendocument

public.composite-
 content
ผู้พัฒนา
รูปแบบDocument file format
แยกสำหรับXML
มาตรฐานISO/IEC 26300:2006
รูปแบบไฟล์เปิดYes
รูปแบบอิสระYes
{{กล่องข้อมูล รูปแบบไฟล์
| name = OpenDocument Text
| icon = [[File:ODF textdocument 48x48.png|ODF textdocument icon]]
| screenshot = | caption = 
| extension = .odt
| mime = application/vnd.<br/>&amp;nbsp;oasis.opendocument.<br/>&amp;nbsp;text
| type_code = 
| uniform_type = <code>org.oasis.<br/>&amp;nbsp;opendocument.text</code>
| conforms_to = {{nowrap|<code>org.oasis-open.<br/>&amp;nbsp;opendocument</code><br/><code>public.composite-<br/>&amp;nbsp;content</code>}}
| magic = 
| developer = {{hlist |[[Sun Microsystems]] |[[OASIS (organization)|OASIS]]}}
| released = 
| latest_release_version = | latest_release_date = 
| type = [[Document file format]]
| container_for = | contained_by = 
| extended_from = [[XML]]
| extended_to = 
| standard = ISO/IEC 26300:2006
| free = [[OpenDocument#Licensing|Yes]]
| open = Yes
| url = 
}}

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล รูปแบบไฟล์ (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

Consistently-formatted table for presenting information about file formats

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้มีการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Childchild

Settings this to "yes" allows the infobox to be embedded into another infobox. It also causes name parameter to be ignored.

สตริงเลือกได้
Namename

The name of the file format.

ค่าปริยาย
Pagename
บรรทัดแนะนำ
Iconicon logo

An icon used by either the application that popularized the format or a common free icon.

สตริงแนะนำ
Icon sizeicon_size logo_size

Size of the icon to show including a unit (most likely pixels - 'px').

ค่าปริยาย
64px
สตริงเลือกได้
Icon captioniconcaption logocaption

Caption describing the icon.

สตริงเลือกได้
Screenshotscreenshot

A screenshot of the file format in use.

สตริงเลือกได้
Screenshot sizescreenshot_size

Size of the screenshot to show including a unit (most likely pixels - 'px').

ค่าปริยาย
300px
สตริงเลือกได้
Captioncaption

Caption to the screenshot.

สตริงเลือกได้
Extensionextension

The format's filename extension, if only one.

สตริงแนะนำ
Extensionsextensions

The format's filename extensions, if more than one.

สตริงเลือกได้
No code style in extension_noextcode

If set to 'true', then extensions won't be formatted using monospace font.

สตริงเลือกได้
MIME typemime

The MIME type of the file.

สตริงแนะนำ
No code style in MIME_nomimecode

If set to 'true', then MIME won't be formatted using monospace font.

สตริงเลือกได้
Type codetype_code type code typecode

The type code of the file used by Mac OS Classic.

สตริงเลือกได้
Uniform Type Identifier (UTI)uniform_type uniform type

The Uniform Type Identifier, used by contemporary macOS computers and iOS devices.

สตริงเลือกได้
UTI conformationconforms_to conforms to

The immediate parents of the UTI. For example, public.png would conform to public.image.

สตริงเลือกได้
Magic numbermagic

A number or other data structure usually near the beginning of a file used to identify the file contents.

สตริงเลือกได้
Developed bydeveloper owner

The owner of the format.

สตริงแนะนำ
Type of formattype

The type of the file format, what does it store (e.g. Vector image format).

สตริงแนะนำ
Initial releasereleased

The date the format was publicly released.

สตริงเลือกได้
Latest release versionlatest_release_version latest release version

Latest version number of the format.

สตริงเลือกได้
Latest release datelatest_release_date latest release date

Date the latest version was released.

สตริงเลือกได้
Container forcontainer_for container for containerfor

Data type this file format is container for. For instance, audio and video data is often housed in a container like Quick Time or Matroska (MKV).

สตริงเลือกได้
Contained bycontained_by contained by containedby

File type this type is usually housed in. For instance, audio and video data is often housed in a container like Quick Time or Matroska (MKV).

สตริงเลือกได้
Extended fromextended_from extended from extendedfrom

The format that this one is based on, if any.

สตริงเลือกได้
Extended toextended_to extended to extendedto

The format that this one is base for, if any.

สตริงเลือกได้
Standardstandard

Standard this format is part of, if only one.

สตริงเลือกได้
Standardsstandards

Standards this format is part of, if more than one.

สตริงเลือกได้
Free format?free

Is it a free format?

สตริงเลือกได้
Open format?open

Is it an open format?

สตริงเลือกได้
Websiteurl

URL of the file format's website, specification, etc.

สตริงแนะนำ