แม่แบบ:กล่องข้อมูล การศึกษาของประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การศึกษาในCountry
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

The purpose of this template is to provide a quick at a glance demographics table on education pages for different countries.

การใช้[แก้]

การศึกษาใน{{{country name}}}
[[File:{{{agency image}}}|frameless]]
{{{agency}}}
{{{leader titles}}}{{{leader names}}}
งบประมาณทางการศึกษา ({{{budget year}}})
งบประมาณ{{{budget}}}
ต่อหัวนักเรียน{{{funding per student}}}
ข้อมูลทั่วไป
ภาษาที่ใช้{{{primary languages}}}
{{{established events}}}{{{established dates}}}
การรู้หนังสือ ({{{literacy year}}})
ทั้งหมด{{{literacy total}}}
ผู้ชาย{{{literacy men}}}
ผู้หญิง{{{literacy women}}}
การลงทะเบียนเรียน ({{{enrollment year}}})
ทั้งหมด{{{enroll total}}}
ประถมศึกษา{{{enroll primary}}}
มัธยมศึกษา{{{enroll secondary}}}
อุดมศึกษา{{{enroll post-secondary}}}
ระดับการศึกษาของประชากร ({{{attainment year}}})
ระดับมัธยมศึกษา{{{attain secondary}}}
ระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นไป{{{attain post-secondary}}}
{{กล่องข้อมูล การศึกษาของประเทศ
| country name     =
| agency image     =
| agency        =
| leader titles     =
| leader names     =
| budget        =
| budget year      =
| funding per student  =
| primary languages   =
| system type      =
| established events  =
| established dates   =
| literacy year     =
| literacy total    =
| literacy men     =
| literacy women    =
| enrollment year    =
| enroll total     =
| enroll primary    =
| enroll secondary   =
| enroll post-secondary =
| attainment year    =
| attain secondary   =
| attain post-secondary =
| footnotes       =
}}

ค่า[แก้]

 • country name - ขื่อของประเทศในบทความ
 • agency - ชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแล
 • agency image - ตราประจำหน่วยงานหรือองค์กร (i.e., [[File:agencyimagename.png|120px]]
 • leader titles - ชื่อตำแหน่งของผู้ที่ดูแลหน่วยงานหรือองค์กร (เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 • leader names - ชื่อของผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กร
 • budget - งบประมาณสำหรับการศึกษา
 • funding per student - งบประมาณการศึกษาต่อหัว
 • budget year - ปีงบประมาณ
 • primary languages - ภาษาที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
 • system type - some countries have a federal (where provinces control education) or a nationalized system (obviously variations exist)
 • established events - เหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อระบบการศึกษา
 • established dates - วันที่ของเหตุการณ์นั้นๆ
 • literacy year - ปีที่วัดการรู้หนังสือ
 • literacy total - การรู้หนังสือทั้งหมดของประชากร
 • literacy men - การรู้หนังสือของประชากรชาย
 • literacy women - การรู้หนังสือของประชากรหญิง
 • enroll total - จำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน
 • enroll primary - จำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษา
 • enroll secondary - จำนวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
 • enroll post-secondary - จำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • enrollment date - ปีของข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
 • attain secondary - ร้อยละของประชากรที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 • attain post-secondary - ร้อยละของประชากรที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • attainment year - ปีของข้อมูล

ตัวอย่าง[แก้]

การศึกษาในScotland
Scottish Government
Cabinet SecretaryMike Russell MSP
งบประมาณทางการศึกษา (2007-08)
งบประมาณ£2,6 bn
ต่อหัวนักเรียน£3,855 (2004-2005)
ข้อมูลทั่วไป
ภาษาที่ใช้English, Scots and Scottish Gaelic
Compulsory education1872
การรู้หนังสือ (2005 est)
ทั้งหมด99%
ผู้ชาย99%
ผู้หญิง99%
การลงทะเบียนเรียน (2005)
ทั้งหมด1,452,240
ประถมศึกษา390,260
มัธยมศึกษา322,980
อุดมศึกษา739,000#
{{กล่องข้อมูล การศึกษาของประเทศ
| country name = Scotland
| agency image =
| agency = [[Education and Lifelong Learning Directorate|Scottish Government]]
| leader titles = [[Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning|Cabinet Secretary]]
| leader names = [[Michael Russell (politician)|Mike Russell]] [[Member of the Scottish Parliament|MSP]]
| budget = £2,6 bn
| funding per student= £3,855 (2004-2005)<sup>‡</sup>
| budget year = 2007-08
| primary languages = [[Scottish English|English]], [[Scots language|Scots]] and [[Scottish Gaelic language|Scottish Gaelic]]
| system type = National
| established events = Compulsory education
| established dates = 1872
| literacy year = 2005 est
| literacy total = 99%
| literacy men = 99%
| literacy women = 99%
| enroll total = 1,452,240
| enroll primary = 390,260
| enroll secondary = 322,980
| enroll post-secondary = 739,000<sup>#</sup>
| enrollment year = 2005
| attain secondary =
| attain post-secondary =
| attainment year =
| footnotes = ‡: Expenditure on Pre-school, Primary and Secondary education only.<br>#: 2004, All further and higher education institutions includes overseas students.
}}