แผ่นดินแห่งพันธสัญญา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


แผ่นดินแห่งพันธสัญญา[แก้]

พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า “จงออกจากเมืองของเจ้า จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดาเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่” (ปฐก 12 : 1 – 2)

อับราม คือชื่อเดิมของอับราฮัม ก็ออกเดินทางจากเมืองฮาราน (อยู่ตอนเหนือของอิสราเอล) ไปตามบัญชาของพระเจ้า พร้อมด้วยภรรยาและบุตรของน้องชาย จนถึงแผ่นดินคานาอัน

พระเจ้ายังตรัสกับอับรามอีกว่า “จงเงยหน้าแลดูสถานที่นี้ ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้ เราจะยกให้เจ้าและพงศ์พันธุ์ของเจ้าตลอดไป เราจะทำให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดิน ผู้ใดนับผลคลีดินได้ ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้ จงลุกขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ ให้ทั่วทั้งด้านยาวและด้านกว้างเถิด ด้วยว่าเรายกดินแดนนี้ให้เจ้า” (ปฐก 13 : 14-17)

ชนชาติอิสราเอล หรือยิวนั้น สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม ถือว่าเป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกสรร เพราะได้ติดตามพระเจ้า หรือพระยาเวห์ด้วยความเชื่อมั่นมาตลอด และยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าที่จะยกดินแดนคานาอันให้เป็นมรดกตลอดไป ที่นี่คือแผ่นดินพันธสัญญา


แผ่นดินคานาอัน หรือประเทศอิสราเอลปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เรียกว่าตะวันออกกลาง เป็นรอยต่อของ 3 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรปและแอฟริกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศเหนือจรดประเทศเลบานอน ทิศตะวันจรดประเทศซีเรียและจอร์แดน ทิศใต้จรดทะเลทรายซีนายของประเทศอียิปต์ ในสมัยโบราณ อิสราเอลเป็นทางผ่านของการติดต่อระหว่างอียิปต์กับประเทศซีเรีย และเมโซโปเตเมีย และถือว่าเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่ง

อิสราเอลมีพื้นที่ 21,463 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศเล็กมากๆ ใหญ่กว่าจังหวัดนครราชสีมาเล็กน้อย (นครราชสีมามีพื้นที่ 20,494 ตารางกิโลเมตร) มีพลเมืองประมาณ 7 ล้านคน เป็นยิว 6 ล้านคน ที่เหลือเป็นอาหรับ ภาษาทางการ ภาษาฮิบรู และภาษาอาหรับ ประชากรนับถือศาสนายูดาย 76.5 % มุสลิม 16% คริสต์ 2% ดรูซและอื่น ๆ 5.5% เมืองหลวง คือเยรูซาเล็ม เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางศาสนาของยิว มุสลิมและคริสเตียน