แบริ่ง (การเดินเรือ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในการเดินเรือ มุมแบริ่งหมายถึงทิศทางจากวัตถุหนึ่ง ไปสู่อีกวัตถุหนึ่ง โดยมากใช้ในการอ้างอิงวัตถุใดๆ จากเรือของตัวเอง

วัตถุประสงค์[แก้]

พิจารณาพิกัด[แก้]

การแบริ่งสามารถใช้หาความสัมพันธ์ของวัตถุที่ถูกระบุบนแผนที่ได้ และสามารถใช้หาตำแหน่งเรือบนแผนที่ได้ ด้วยการหามุมแบริ่งของวัตถุต่างๆที่ปรากฏบนแผนที่ เช่น เกาะ หรือภูเขา แล้วเทียบพิกัดหาตำแหน่งเรือ

การนำร่อง[แก้]

มุมแบริ่งสามารถใช้อ้างอิงถึงทิศทางของเรือลำอื่นได้ ในกรณีที่เรือสองลำสวนกัน และเดินเรือด้วยแบริ่งสัมพัทเดียวกัน การชนกันอาจจะเกิดขึ้น จะต้องมีการเปลี่ยนทิศทางการเดินเรือโดยเรือลำใดลำหนึ่ง หรือทั้งสองลำ

การสงคราม[แก้]

มุมแบริ่งสามารถใช้อ้างอิงพิกัดของวัตถุ ทั้งนิ่งและเคลื่อนไหว เพื่อระบุพิกัดในการยิง

การค้นหาและกู้ชีพ[แก้]

ใช้ในการอ้างถึงตำแหน่งของเรือที่เสียหาย หรือผู้ประสบภัย ในการเข้าไปช่วยเหลือได้

ชนิดของมุมแบริ่ง[แก้]

แบริ่งแท้ (True Bearings)[แก้]

เป็นการวัดมุม โดยเทียบกับทิศเหนือแท้ โดยถือเอาขั้วโลกเหนือเชิงภูมิศาสตร์เป็นอ้างอิง

Magnetic Bearings[แก้]

เป็นการวัดมุม โดยเทียบทิศเหนือของแนวแม่เหล็กไฟฟ้าโลก โดยถือเอาขั้วโลกเหนือตามแนวแม่เหล็กเป็นอ้างอิง

Compass Bearings[แก้]

เป็นการวัดมุมเทียบกับเข็มทิศ ซึ่งข้อแต่กต่างระหว่าง Compass Bearings และ Magnetic Bearings ก็คือ Compass Bearings อาจจะคลาดเคลื่อนไปจาก Magnetic Bearings ไม่มาก อันเป็นผลมาจากคลื่นสนามไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของแม่เหล็ก

แบริ่งสัมพัท (Relative Bearings)[แก้]

เป็นการวัดมุมโดยการเทียบกับหัวเรือ

การวัดมุมแบริง[แก้]

มีหลายวิธีในการวัดมุมแบริงดังนี้

  1. วัดมุมตามเข็มนาฬิกา โดยกำหนดในแนวอ้างอิง (เช่นทิศเหนือ) เป็นมุม 0 องศา แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงมุม 359.9 องศา ถ้าแนวอ้างอิงคือทิศเหนือ จะเรียกว่าค่า "สัมบูรณ์" การวัดพิกัดด้วยวิธีแบริงแท้, Compass bearings และ Magnetic bearing จะใช้แนวทิศเหนือเป็นแบริง 000 ส่วนวิธีแบริงสัมพัทธ์จะใช้หัวเรือเป็นทิศ 000 และจะเรียก "สัมพัทธ์.
  2. การวัดมุมจากทิศตรงหน้า ไปทางกราบทั้งสองข้าง ถ้าวัตถุอยู่ทางกราบสตาร์บอร์ด (ด้านขวาของเรือ) ซึ่งติดไฟสีเขียว จะเรียกว่า "Green" เช่น วัตถุอยู่ทางขวาของเรือทำมุม 90 องศา ก็จะเรียก "Green 090" หรือ "G090" ส่วนทาง กราบพอร์ต (ด้านซ้าย) ซึ่งติดไฟสีแดงจะใช้คำว่า "Red" แทน ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้ในกองทัพเรืออังกฤษและกองทัพเรือออสเตรเลีย เพื่อหามุมแบริงสัมพัทธ์
  3. โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว ในกรณีที่ผู้บอกทิศไม่มีเข็มทิศ ทำให้ไม่สามารถบอกค่าตัวเลขแบบละเอียดได้ ก็จะใช้วิธีประมาณค่า โดยใช้หน่วย "ปอยต์"[1] โดย หนึ่งปอยต์ เท่ากับ 45 องศา ตัวอย่างเช่น วัตถุอยู่ทิศ 045 สัมพัทธ์ ก็คือ 1 ปอยต์ หรืออยู่ทางทิศ 270 ก็คือ 6 ปอยต์ วิธีนี้ใช้ในการวัดแบริงสัมพัทธ์เท่านั้น
  4. วิธีอื่นที่ไม่เป็นทางการ นอกเหนือจากการเดินเรือ จะใช้วิธีวัดตามเข็มนาฬิกา เช่น วัตถุอยู่ทางขวามือ ทำมุม 90 องศากับทิศตรงหน้า ก็คือทิศ 3 นาฬิกา วิธีนี้ใช้ในการวัดแบริงสัมพัทธ์เท่านั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. มาจากคำว่า Point ในภาษาอังกฤษ แต่กองทัพเรือไทยใช้คำเรียกว่า "ปอยต์"