แจ็กกับต้นถั่ววิเศษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"แจ็กกับต้นถั่ววิเศษ" (อังกฤษ: Jack and the Beanstalk) เป็นเทพนิยายอังกฤษ ปรากฏครั้งแรกเมื่อปี 1734 ในชื่อ "เดอะสตอรีออฟแจ็กสปริกกินส์แอนด์ดิเอนแชนเต็ดบีนส์" (The Story of Jack Spriggins and the Enchanted Bean; "เรื่องราวของแจ็ก สปริกกินส์ กับต้นถั่วมนตรา")[1] ต่อมาในปี 1807 เบนจามิน ทาบาร์ต (Benjamin Tabart) ดัดแปลงเป็นนิยายสอนศีลธรรมชื่อ "เดอะฮิสตอรีออฟแจ็กแอนด์เดอะบีน-สตอล์ก" (The History of Jack and the Bean-Stalk; "ความเป็นไปของแจ็กกับต้นถั่ว")[2] แล้วมาได้รับความนิยมเมื่อเฮนรี โคล (Henry Cole) ดัดแปลงแล้วลงไว้ในหนังสือชุด เดอะโฮมเทรเชอรี (The Home Treasury; สมบัติประจำบ้าน) เมื่อปี 1842[3] ภายหลัง โจเซฟ จาค็อบส์ (Joseph Jacobs) เขียนใหม่แล้วลงไว้ในหนังสือชุด อิงลิชแฟรีเทลส์ (English Fairy Tales; "เทพปกรณัมอังกฤษ") เมื่อปี 1890[4] ฉบับของจาค็อบส์นั้นเป็นที่เผยแพร่มากที่สุดในปัจจุบัน และเชื่อกันว่า มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องเล่าขานดั้งเดิมมากกว่าฉบับของทาบาร์ต เพราะฉบับจาค็อบส์ไม่เน้นศีลธรรมเหมือนฉบับทาบาร์ต[5]

แจ็กกับต้นถั่ววิเศษนี้เป็นเรื่องยอดนิยมที่สุดในบรรดานิทานเรื่องแจ็กทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยตัวละครชื่อเดียวกันและมีลักษณะคล้ายคลึงกัน[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. Round About Our Coal Fire, or Christmas Entertainments. J.Roberts. 1734. pp. 35–48.
  2. Tabart, The History of Jack and the Bean-Stalk. in 1807 introduces a new character, a fairy who explains the moral of the tale to Jack (Matthew Orville Grenby, "Tame fairies make good teachers: the popularity of early British fairy tales", The Lion and the Unicorn 30.1 (January 2006:1–24).
  3. In 1842 and 1844 Elizabeth Rigby, Lady Eastlake, reviewed children's books for the Quarterly Review (volumes 71 and 74), recommending a list of children's books, headed by "The House [sic] Treasury, by Felix Summerly, including The Traditional Nursery Songs of England, Beauty and the Beast, Jack and the Beanstalk, and other old friends, all charmingly done and beautifully illustrated." (noted by Geoffrey Summerfield, "The Making of The Home Treasury", Children's Literature 8 (1980:35–52).
  4. Joseph Jacobs (1890). English Fairy Tales. London: David Nutt. pp. 59–67, 233.
  5. Maria Tatar, The Annotated Classic Fairy Tales, p. 132. ISBN 0-393-05163-3
  6. "The Folklore Tradition of Jack Tales". The Center for Children's Books. Graduate School of Library and Information Science University of Illinois at Urbana-Champaign. 15 Jan 2004. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-04-10. สืบค้นเมื่อ 11 June 2014.