แกมีโทโกเนียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แกมีโทโกเนียม (อังกฤษ: gametogonium, พหูพจน์: gametogonia) หมายถึงเซลล์สืบพันธุ์ในระยะที่กำลังจะแบ่งตัวเป็นแกมีโทไซต์ (gametocyte) หรือเซลล์แม่ ในกระบวนการของการเกิดเซลล์สืบพันธุ์ (gametogenesis) แกมีโทโกเนียมในเพศผู้จะเรียกว่าสเปอร์มาโทโกเนียม (spermatogonium) ส่วนในเพศเมียจะเรียกว่าโอโอโกเนียม (oogonium)