เอ็ส-บาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพเปรียบเทียบระบบขนส่งมวลชนเร็ว / MRT (ซ้าย) กับเอ็ส-บาน (ขวา) เอ็ส-บานจะแตกแขนงออกเป็นหลายสายในย่านชานเมือง ก่อนจะมารวมกันเป็นสายหลักในตัวเมืองชั้นในเทียบได้กับระบบขนส่งมวลชนเร็ว

เอ็ส-บาน (เยอรมัน: S-Bahn) หรือ ชตัท-บาน (Stadt-Bahn) เป็นระบบการขนส่งทางรางในเขตมหานครที่มีลักษณะผสมระหว่างรถไฟในเมืองและรถไฟชานเมือง พบมากในประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ในย่านใจกลางเมือง เอ็ส-บานจะมีระยะห่างระหว่างสถานีและความถี่ของรถเทียบได้กับระบบขนส่งมวลชนเร็ว แต่เมื่อออกไปในย่านชานเมือง ระยะห่างระหว่างสถานีจะมากขึ้นเทียบได้กับรถไฟชานเมือง